Visa allt om Kassaskåpsexperten i Malmö Aktiebolag
Visa allt om Kassaskåpsexperten i Malmö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 288 1 817 1 301 1 213 1 656 2 081 1 438 1 588 2 170 1 286
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 549 504 66 32 193 213 24 77 244 25
Resultat efter finansnetto 547 503 65 30 191 210 36 139 193 18
Årets resultat 593 284 34 9 139 113 26 0 132 12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 4 26 48 189 331 595
Omsättningstillgångar 929 1 037 618 505 646 1 056 684 782 1 014 318
Tillgångar 929 1 037 618 505 651 1 082 732 971 1 346 913
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 776 529 245 211 329 317 204 668 668 536
Obeskattade reserver 0 216 84 66 54 54 0 0 34 43
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 153 292 289 228 268 711 527 303 644 334
Skulder och eget kapital 929 1 037 618 505 651 1 082 732 971 1 346 913
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 373 341 363 343 341 364 354 450 450 363
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 297 312 307 299 321 298 287 298 316 300
Utdelning till aktieägare 348 0 0 0 127 128 0 490 0 0
Omsättning 2 288 1 817 1 301 1 213 1 656 2 081 1 438 1 588 2 170 1 286
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 288 1 817 1 301 1 213 1 656 2 081 1 438 1 588 2 170 1 286
Personalkostnader per anställd (tkr) 658 664 684 643 667 665 644 750 770 670
Rörelseresultat, EBITDA 549 504 66 36 215 235 46 90 270 25
Nettoomsättningförändring 25,92% 39,66% 7,25% -26,75% -20,42% 44,71% -9,45% -26,82% 68,74% -%
Du Pont-modellen 59,10% 48,60% 10,68% 6,34% 29,65% 19,69% 5,87% 14,93% 18,13% 2,74%
Vinstmarginal 23,99% 27,74% 5,07% 2,64% 11,65% 10,24% 2,99% 9,13% 11,24% 1,94%
Bruttovinstmarginal 71,46% 80,63% 79,25% 78,73% 69,87% 59,25% 64,46% 70,21% 60,41% 70,68%
Rörelsekapital/omsättning 33,92% 41,00% 25,29% 22,84% 22,83% 16,58% 10,92% 30,16% 17,05% -1,24%
Soliditet 83,53% 67,26% 50,25% 51,41% 56,65% 32,98% 27,87% 68,80% 51,45% 62,10%
Kassalikviditet 607,19% 329,45% 185,47% 188,60% 205,22% 134,74% 108,73% 235,64% 147,67% 77,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...