Visa allt om Timmermannen i Åre AB
Visa allt om Timmermannen i Åre AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08 2004-08
Nettoomsättning 876 3 668 2 144 4 885 6 769 6 783 4 059 6 119 3 166 2 997
Övrig omsättning - 957 2 320 - 12 27 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -530 772 655 -306 113 113 -360 256 374 57
Resultat efter finansnetto -1 095 244 220 -589 16 2 -420 200 318 14
Årets resultat -1 095 244 220 -589 16 0 -346 93 217 1
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08 2004-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 422 8 766 315 342 302 312 396 547 258 432
Omsättningstillgångar 340 456 8 471 6 783 1 573 1 554 1 202 725 1 401 402
Tillgångar 9 762 9 222 8 786 7 124 1 875 1 866 1 598 1 272 1 658 834
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -504 592 347 127 216 200 123 369 318 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 74 6 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 387 6 750 7 024 5 772 247 46 1 012 243 43 399
Kortfristiga skulder 3 879 1 881 1 414 1 225 1 412 1 620 463 586 1 291 334
Skulder och eget kapital 9 762 9 222 8 786 7 124 1 875 1 866 1 598 1 272 1 658 834
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
2005-08
2004-08
Löner till styrelse & VD 0 0 84 252 305 310 179 355 175 287
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 955 795 1 058 1 827 1 777 1 375 1 040 451 502
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 241 317 453 840 788 520 439 203 235
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 876 4 625 4 464 4 885 6 781 6 810 4 059 6 119 3 166 2 997
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 9 8 7 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 219 917 536 1 221 752 848 580 1 224 792 749
Personalkostnader per anställd (tkr) 3 318 305 439 320 355 301 375 223 264
Rörelseresultat, EBITDA -467 851 804 -193 210 204 -257 310 417 133
Nettoomsättningförändring -76,12% 71,08% -56,11% -27,83% -0,21% 67,11% -33,67% 93,27% 5,64% -%
Du Pont-modellen -5,37% 8,37% 7,56% -4,30% 6,29% 6,43% -22,53% 20,13% 22,56% 6,83%
Vinstmarginal -59,82% 21,05% 30,97% -6,26% 1,74% 1,77% -8,87% 4,18% 11,81% 1,90%
Bruttovinstmarginal 91,10% 61,70% 28,59% 55,99% 66,35% 67,36% 67,70% 48,99% 52,78% 49,48%
Rörelsekapital/omsättning -404,00% -38,85% 329,15% 113,78% 2,38% -0,97% 18,21% 2,27% 3,47% 2,27%
Soliditet -5,16% 6,42% 3,95% 1,78% 11,52% 10,72% 7,70% 33,20% 19,44% 12,11%
Kassalikviditet 8,77% 24,24% 23,48% 62,94% 111,40% 95,93% 258,32% 123,72% 76,22% 120,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...