Visa allt om Byggservice Österlen Aktiebolag
Visa allt om Byggservice Österlen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 506 882 709 827 1 130 1 122 1 134 970 1 260 1 160
Övrig omsättning - - - - 12 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 1 7 19 17 13 14 3 4 10
Resultat efter finansnetto 1 1 6 19 17 12 13 1 4 9
Årets resultat 0 1 5 14 17 11 9 1 6 7
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 4 11 19
Omsättningstillgångar 358 335 369 333 402 444 338 384 366 281
Tillgångar 358 335 369 333 402 444 338 389 377 299
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 282 282 282 277 263 246 235 226 224 218
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 6 9 9 9 14
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 76 53 88 57 139 192 94 154 143 67
Skulder och eget kapital 358 335 369 333 402 444 338 389 377 299
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 210 200 180 197
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 150 290 240 160 243 289 0 0 0 37
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 24 28 25 17 49 101 77 74 66 75
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 506 882 709 827 1 142 1 122 1 134 970 1 260 1 160
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 506 882 709 827 565 561 567 485 630 580
Personalkostnader per anställd (tkr) 102 320 267 179 148 197 145 139 124 158
Rörelseresultat, EBITDA 177 1 7 19 17 13 18 10 11 17
Nettoomsättningförändring -42,63% 24,40% -14,27% -26,81% 0,71% -1,06% 16,91% -23,02% 8,62% -%
Du Pont-modellen 0,28% 0,30% 1,90% 5,71% 4,23% 2,93% 4,14% 0,77% 1,33% 3,34%
Vinstmarginal 0,20% 0,11% 0,99% 2,30% 1,50% 1,16% 1,23% 0,31% 0,40% 0,86%
Bruttovinstmarginal 100,00% 47,85% 54,30% 41,84% 42,39% 52,94% 43,83% 51,55% 40,71% 49,74%
Rörelsekapital/omsättning 55,73% 31,97% 39,63% 33,37% 23,27% 22,46% 21,52% 23,71% 17,70% 18,45%
Soliditet 78,77% 84,18% 76,42% 83,18% 65,42% 56,40% 71,49% 59,76% 61,14% 76,28%
Kassalikviditet 465,79% 618,87% 411,36% 577,19% 286,33% 228,12% 353,19% 244,16% 251,05% 377,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...