Visa allt om Byggservice Österlen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 882 709 827 1 130 1 122 1 134 970 1 260 1 160 1 328
Övrig omsättning - - - 12 - - - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 1 7 19 17 13 14 3 4 10 23
Resultat efter finansnetto 1 6 19 17 12 13 1 4 9 22
Årets resultat 1 5 14 17 11 9 1 6 7 13
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 4 11 19 26
Omsättningstillgångar 335 369 333 402 444 338 384 366 281 395
Tillgångar 335 369 333 402 444 338 389 377 299 420
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 282 282 277 263 246 235 226 224 218 211
Obeskattade reserver 0 0 0 0 6 9 9 9 14 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 53 88 57 139 192 94 154 143 67 194
Skulder och eget kapital 335 369 333 402 444 338 389 377 299 420
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 210 200 180 197 230
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 290 240 160 243 289 0 0 0 37 61
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 28 25 17 49 101 77 74 66 75 83
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 882 709 827 1 142 1 122 1 134 970 1 260 1 160 1 331
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 882 709 827 565 561 567 485 630 580 443
Personalkostnader per anställd (tkr) 320 267 179 148 197 145 139 124 158 126
Rörelseresultat, EBITDA 1 7 19 17 13 18 10 11 17 36
Nettoomsättningförändring 24,40% -14,27% -26,81% 0,71% -1,06% 16,91% -23,02% 8,62% -12,65% -%
Du Pont-modellen 0,30% 1,90% 5,71% 4,23% 2,93% 4,14% 0,77% 1,33% 3,34% 5,48%
Vinstmarginal 0,11% 0,99% 2,30% 1,50% 1,16% 1,23% 0,31% 0,40% 0,86% 1,73%
Bruttovinstmarginal 47,85% 54,30% 41,84% 42,39% 52,94% 43,83% 51,55% 40,71% 49,74% 42,77%
Rörelsekapital/omsättning 31,97% 39,63% 33,37% 23,27% 22,46% 21,52% 23,71% 17,70% 18,45% 15,14%
Soliditet 84,18% 76,42% 83,18% 65,42% 56,40% 71,49% 59,76% 61,14% 76,28% 52,81%
Kassalikviditet 618,87% 411,36% 577,19% 286,33% 228,12% 353,19% 244,16% 251,05% 377,61% 184,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...