Visa allt om Bengt O. Persson Projektstyrning Aktiebolag
Visa allt om Bengt O. Persson Projektstyrning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 350 651 553 596 810 1 044 774 986 1 343 838
Övrig omsättning - - - - - - - 1 75 29
Rörelseresultat (EBIT) -225 85 -70 5 -2 204 -119 207 260 -49
Resultat efter finansnetto -283 911 -45 -144 265 259 200 168 116 1 083
Årets resultat 0 920 35 -98 255 226 253 94 -170 787
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 74 97 139 1 268 1 215 192 329 1 222 856 477
Omsättningstillgångar 2 466 3 247 3 107 2 218 2 712 3 384 2 991 1 970 2 386 2 741
Tillgångar 2 540 3 344 3 246 3 486 3 927 3 577 3 320 3 192 3 243 3 218
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 629 1 785 1 020 1 135 1 376 1 249 1 150 1 017 1 014 1 273
Obeskattade reserver 30 318 348 428 488 519 564 690 688 479
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 882 1 241 1 878 1 923 2 063 1 809 1 605 1 484 1 541 1 465
Skulder och eget kapital 2 540 3 344 3 246 3 486 3 927 3 577 3 320 3 192 3 243 3 218
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 100 115 - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 107 110 125 0 10 10 15 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 25 19 26 39 7 0 16 20 35 64
Utdelning till aktieägare 156 156 156 150 143 128 128 120 90 90
Omsättning 350 651 553 596 810 1 044 774 987 1 418 867
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 350 651 553 596 810 1 044 774 986 1 343 838
Personalkostnader per anställd (tkr) 173 163 160 203 213 136 106 80 361 387
Rörelseresultat, EBITDA -203 127 -33 48 125 371 35 421 449 3
Nettoomsättningförändring -46,24% 17,72% -7,21% -26,42% -22,41% 34,88% -21,50% -26,58% 60,26% -%
Du Pont-modellen -7,60% 30,08% 1,11% 2,18% 9,45% 9,11% 8,37% 7,33% 8,02% 35,18%
Vinstmarginal -55,14% 154,53% 6,51% 12,75% 45,80% 31,23% 35,92% 23,73% 19,36% 135,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,67% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 452,57% 308,14% 222,24% 49,50% 80,12% 150,86% 179,07% 49,29% 62,92% 152,27%
Soliditet 65,06% 60,80% 39,79% 41,61% 44,20% 45,61% 47,16% 47,42% 46,54% 50,28%
Kassalikviditet 279,59% 261,64% 165,44% 115,34% 131,46% 187,06% 186,36% 132,75% 154,83% 187,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...