Visa allt om Lång Bygg o Svets Aktiebolag
Visa allt om Lång Bygg o Svets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 67 229 0 299 835 538 493 584
Övrig omsättning - - - - - - - 29 6 -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -56 -45 96 -93 121 302 116 86 7
Resultat efter finansnetto -7 -57 -45 97 -93 121 303 115 84 6
Årets resultat -7 -57 -21 55 5 66 176 114 83 6
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 12 16 0 2 7 11 15 9 0
Omsättningstillgångar 92 122 223 325 226 414 497 545 315 321
Tillgångar 100 134 239 325 228 421 508 561 323 321
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 92 99 157 228 173 268 341 165 50 -32
Obeskattade reserver 0 0 0 24 0 101 71 2 1 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 35 83 74 55 52 96 394 272 354
Skulder och eget kapital 100 134 239 325 228 421 508 561 323 321
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 75 292 236 223 212
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 23 42 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 28 42 55 51 62 155 117 104 117
Utdelning till aktieägare 0 0 0 50 0 100 139 0 0 0
Omsättning 0 0 67 229 0 299 835 567 499 584
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 67 229 - 299 835 538 493 584
Personalkostnader per anställd (tkr) - 15 60 115 51 139 468 375 358 422
Rörelseresultat, EBITDA -3 -52 -41 98 -89 125 306 120 88 7
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -70,74% -% -100,00% -64,19% 55,20% 9,13% -15,58% -%
Du Pont-modellen -% -% -18,83% 30,15% -% 28,74% 59,65% 21,03% 26,93% 2,18%
Vinstmarginal -% -% -67,16% 42,79% -% 40,47% 36,29% 21,93% 17,65% 1,20%
Bruttovinstmarginal -% -% 77,61% 100,00% -% 99,67% 100,00% 100,00% 99,59% 87,67%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 208,96% 109,61% -% 121,07% 48,02% 28,07% 8,72% -5,65%
Soliditet 92,00% 73,88% 65,69% 75,60% 75,88% 81,34% 77,19% 29,67% 15,70% -9,97%
Kassalikviditet 1 150,00% 348,57% 268,67% 439,19% 410,91% 796,15% 517,71% 138,32% 115,81% 90,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...