Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Vammar
Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Vammar

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 367 1 352 1 343 1 339 1 404 1 361 1 252 1 176 1 203 1 219
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 586 559 489 357 360 18 564 231 529 683
Resultat efter finansnetto 500 474 377 211 200 -76 445 -109 265 434
Årets resultat 55 59 294 155 148 -56 328 -78 191 312
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 647 3 428 3 634 4 000 4 371 4 743 5 118 5 505 5 519 5 901
Omsättningstillgångar 37 42 65 47 191 213 197 256 261 310
Tillgångar 3 684 3 471 3 699 4 047 4 563 4 956 5 315 5 760 5 780 6 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 311 256 134 133 133 132 133 131 130 128
Obeskattade reserver 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 728 1 928 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 1 628 2 028 2 428
Kortfristiga skulder 595 1 253 1 537 1 886 2 402 2 795 3 155 4 001 3 622 3 654
Skulder och eget kapital 3 684 3 471 3 699 4 047 4 563 4 956 5 315 5 760 5 780 6 212
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 367 1 352 1 343 1 339 1 404 1 361 1 252 1 176 1 203 1 219
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 886 845 855 728 731 393 951 615 912 1 066
Nettoomsättningförändring 1,11% 0,67% 0,30% -4,63% 3,16% 8,71% 6,46% -2,24% -1,31% -%
Du Pont-modellen 15,91% 16,10% 13,22% 8,82% 7,89% 0,36% 10,61% 4,03% 9,17% 10,99%
Vinstmarginal 42,87% 41,35% 36,41% 26,66% 25,64% 1,32% 45,05% 19,73% 44,06% 56,03%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -40,82% -89,57% -109,61% -137,34% -157,48% -189,71% -236,26% -318,45% -279,38% -274,32%
Soliditet 9,48% 7,38% 3,62% 3,29% 2,91% 2,66% 2,50% 2,27% 2,25% 2,06%
Kassalikviditet 6,22% 3,35% 4,23% 2,49% 7,95% 7,62% 6,24% 6,40% 7,21% 8,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...