Visa allt om Sista versen 24633 AB
Visa allt om Sista versen 24633 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -21 -22 -24 -37 -27 -45 -84 -95 -150 -125
Resultat efter finansnetto 123 144 -147 1 -231 1 229 141 -998 431 -150
Årets resultat 123 144 -147 1 -231 1 163 141 -998 431 -150
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
Omsättningstillgångar 1 683 1 961 2 515 3 164 3 660 4 456 3 530 3 620 4 857 4 660
Tillgångar 1 683 1 961 2 515 3 164 3 660 4 456 3 530 3 620 4 857 4 729
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 669 1 946 2 502 3 149 3 648 4 379 3 515 3 604 4 842 4 715
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 15 12 15 12 78 15 16 15 14
Skulder och eget kapital 1 683 1 961 2 515 3 164 3 660 4 456 3 530 3 620 4 857 4 729
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - 33 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 - 8 8 6 11
Utdelning till aktieägare 1 500 400 700 500 500 500 300 230 90 304
Omsättning 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 35 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 41 9 8 11
Rörelseresultat, EBITDA -21 -22 -24 -37 -27 -45 -84 -95 -81 -65
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 4,02% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 405,71% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 10 042,86% -% -% -%
Soliditet 99,17% 99,24% 99,48% 99,53% 99,67% 98,27% 99,58% 99,56% 99,69% 99,70%
Kassalikviditet 12 021,43% 13 073,33% 20 958,33% 21 093,33% 30 500,00% 5 712,82% 23 533,33% 22 625,00% 32 380,00% 33 285,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...