Visa allt om RCL Handels Aktiebolag
Visa allt om RCL Handels Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 24 49 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -2 -5 -44 -45 -26 -2 -4 -4 -4
Resultat efter finansnetto -1 -2 -4 -44 -45 -26 -2 -4 -4 -4
Årets resultat -1 -2 -4 -44 -45 -26 -2 -4 -4 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 24 32 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 2 5 22 35 15 0 0 0 0
Tillgångar 2 2 5 22 59 47 0 0 0 0
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -351 -350 -347 -344 -300 -255 -230 -228 -224 -221
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 350 349 351 351 351 298 228 226 222 218
Kortfristiga skulder 3 3 3 15 8 5 2 2 2 2
Skulder och eget kapital 2 2 5 22 59 47 0 0 0 0
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 24 49 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -2 -5 -44 -37 -18 -2 -4 -4 -4
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -51,02% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -200,00% -76,27% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -183,33% -91,84% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 33,33% 14,29% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 29,17% 55,10% -% -% -% -% -%
Soliditet -17 550,00% -17 500,00% -6 940,00% -1 563,64% -508,47% -542,55% -% -% -% -%
Kassalikviditet 66,67% 66,67% 166,67% 146,67% 437,50% 300,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...