Visa allt om Sysslebäck Baggerud Skogs AB
Visa allt om Sysslebäck Baggerud Skogs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 557 1 674 2 207 2 395 955 0 418 686 1 128
Övrig omsättning 31 - - - - - - - - 24
Rörelseresultat (EBIT) -7 -108 23 91 145 74 -92 16 51 74
Resultat efter finansnetto -7 -97 23 91 145 73 -93 15 50 73
Årets resultat -7 -69 34 45 84 66 -87 10 34 47
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 42 86 129 172 99 47 62 69 64
Omsättningstillgångar 205 241 392 594 712 261 66 181 227 332
Tillgångar 216 283 478 722 884 360 113 242 296 396
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 130 136 205 250 225 161 95 207 217 248
Obeskattade reserver 0 0 29 54 29 0 0 5 6 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 87 147 244 417 630 199 17 30 73 141
Skulder och eget kapital 216 283 478 722 884 360 113 242 296 396
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 0 0 123 277 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 27
Löner till övriga anställda 0 406 1 009 1 405 1 462 477 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 104 316 473 467 124 13 77 132 168
Utdelning till aktieägare 0 0 0 80 20 20 0 24 20 65
Omsättning 31 557 1 674 2 207 2 395 955 0 418 686 1 152
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 4 5 5 2 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 279 419 441 479 478 - 418 686 564
Personalkostnader per anställd (tkr) - 256 325 345 360 293 14 205 432 270
Rörelseresultat, EBITDA 14 -65 66 134 178 85 -88 24 62 79
Nettoomsättningförändring -100,00% -66,73% -24,15% -7,85% 150,79% -% -100,00% -39,07% -39,18% -%
Du Pont-modellen -% -34,28% 4,81% 12,60% 16,40% 20,56% -% 6,61% 17,23% 18,69%
Vinstmarginal -% -17,41% 1,37% 4,12% 6,05% 7,75% -% 3,83% 7,43% 6,56%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 98,71% 93,93% -% 80,38% 97,38% 74,02%
Rörelsekapital/omsättning -% 16,88% 8,84% 8,02% 3,42% 6,49% -% 36,12% 22,45% 16,93%
Soliditet 60,19% 48,06% 47,62% 40,14% 27,87% 44,72% 84,07% 87,02% 74,77% 63,90%
Kassalikviditet 235,63% 163,95% 160,66% 142,45% 113,02% 131,16% 388,24% 603,33% 301,37% 229,79%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...