Visa allt om AJH Konsult Aktiebolag
Visa allt om AJH Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 185 20 7 7 7 9 24 24 82 176
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 128 -59 -143 -78 -103 -125 -108 -267 -140 -31
Resultat efter finansnetto 205 65 2 229 318 6 -122 -78 603 8 778 52 844
Årets resultat 195 65 2 228 383 179 6 -49 370 8 050 52 641
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 202 3 204 20 683 16 043 14 553 12 056 605
Omsättningstillgångar 3 053 3 003 12 584 10 443 10 426 490 5 357 7 880 10 564 62 336
Tillgångar 3 053 3 003 12 584 10 645 13 630 21 172 21 400 22 434 22 621 62 941
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 926 2 940 2 874 934 327 330 324 490 15 199 62 149
Obeskattade reserver 0 0 0 0 65 302 440 476 375 58
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 20 503 20 593 20 593 0 539
Kortfristiga skulder 127 63 9 710 9 711 13 238 36 42 874 7 046 195
Skulder och eget kapital 3 053 3 003 12 584 10 645 13 630 21 172 21 400 22 434 22 621 62 941
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 230 209 0 288 0 0 0 116 15 079 55 000
Omsättning 185 20 7 7 7 9 24 24 82 176
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 128 -59 -143 -68 -99 -119 -99 -254 -140 -30
Nettoomsättningförändring 825,00% 185,71% 0,00% 0,00% -22,22% -62,50% 0,00% -70,73% -53,41% -%
Du Pont-modellen 6,91% 2,16% 17,73% 4,21% 0,04% -0,54% -0,36% 2,69% 38,83% 84,02%
Vinstmarginal 114,05% 325,00% 31 871,43% 6 400,00% 85,71% -1 277,78% -325,00% 2 512,50% 10 712,20% 30 048,30%
Bruttovinstmarginal 100,00% -35,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 581,62% 14 700,00% 41 057,14% 10 457,14% -40 171,43% 5 044,44% 22 145,83% 29 191,67% 4 290,24% 35 307,39%
Soliditet 95,84% 97,90% 22,84% 8,77% 2,75% 2,61% 3,03% 3,71% 68,38% 98,81%
Kassalikviditet 2 403,94% 4 766,67% 129,60% 107,54% 78,76% 1 361,11% 12 754,76% 901,60% 149,93% 31 967,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...