Visa allt om RDS Robotics AB
Visa allt om RDS Robotics AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 654 3 408 4 808 3 175 1 833 4 938 3 060 1 578 1 401 2 242
Övrig omsättning - - - 4 - 30 57 63 64 5
Rörelseresultat (EBIT) 1 635 761 986 274 -890 1 049 1 294 -12 -506 268
Resultat efter finansnetto 1 634 758 984 270 -881 1 220 1 318 -39 -504 65
Årets resultat 944 432 567 217 -286 723 768 -39 -245 39
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 769 743 743 751 755 260 405 400 397 410
Omsättningstillgångar 3 166 2 316 2 823 1 745 1 516 3 774 2 863 1 326 1 475 2 175
Tillgångar 3 935 3 060 3 567 2 496 2 271 4 035 3 268 1 727 1 872 2 585
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 905 1 361 1 909 1 640 1 577 1 863 1 615 967 1 218 1 464
Obeskattade reserver 889 474 279 29 0 596 312 0 0 258
Avsättningar (tkr) 243 243 243 244 222 200 393 353 314 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275
Kortfristiga skulder 898 982 1 135 583 472 1 376 949 406 340 588
Skulder och eget kapital 3 935 3 060 3 567 2 496 2 271 4 035 3 268 1 727 1 872 2 585
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 989 488 614 768 768
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 921 853 832 834 1 117 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 794 771 761 745 771 674 465 351 448 419
Utdelning till aktieägare 0 0 0 298 154 0 127 120 212 0
Omsättning 4 654 3 408 4 808 3 179 1 833 4 968 3 117 1 641 1 465 2 247
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 327 1 704 2 404 1 588 917 2 469 1 530 789 701 1 121
Personalkostnader per anställd (tkr) 900 868 864 881 997 906 529 548 664 667
Rörelseresultat, EBITDA 1 641 761 993 300 -830 1 079 1 319 24 -469 317
Nettoomsättningförändring 36,56% -29,12% 51,43% 73,21% -62,88% 61,37% 93,92% 12,63% -37,51% -%
Du Pont-modellen 41,55% 24,87% 27,67% 11,14% -38,71% 30,29% 40,45% 0,17% -26,23% 10,75%
Vinstmarginal 35,13% 22,33% 20,53% 8,76% -47,95% 24,75% 43,20% 0,19% -35,05% 12,40%
Bruttovinstmarginal 89,86% 89,79% 68,32% 80,50% 92,25% 76,73% 89,18% 92,33% 98,86% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 48,73% 39,14% 35,11% 36,60% 56,96% 48,56% 62,55% 58,30% 81,01% 70,79%
Soliditet 66,03% 56,56% 59,62% 66,56% 69,44% 57,06% 56,45% 55,99% 65,06% 63,82%
Kassalikviditet 352,56% 235,85% 248,72% 299,31% 321,19% 274,27% 301,69% 326,60% 433,82% 369,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...