Visa allt om RDS Robotics AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 3 408 4 808 3 175 1 833 4 938 3 060 1 578 1 401 2 242 2 225
Övrig omsättning - - 4 - 30 57 63 64 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 761 986 274 -890 1 049 1 294 -12 -506 268 265
Resultat efter finansnetto 758 984 270 -881 1 220 1 318 -39 -504 65 76
Årets resultat 432 567 217 -286 723 768 -39 -245 39 2
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 743 743 751 755 260 405 400 397 410 384
Omsättningstillgångar 2 316 2 823 1 745 1 516 3 774 2 863 1 326 1 475 2 175 2 202
Tillgångar 3 060 3 567 2 496 2 271 4 035 3 268 1 727 1 872 2 585 2 586
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 361 1 909 1 640 1 577 1 863 1 615 967 1 218 1 464 1 563
Obeskattade reserver 474 279 29 0 596 312 0 0 258 358
Avsättningar (tkr) 243 243 244 222 200 393 353 314 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 275 236
Kortfristiga skulder 982 1 135 583 472 1 376 949 406 340 588 429
Skulder och eget kapital 3 060 3 567 2 496 2 271 4 035 3 268 1 727 1 872 2 585 2 586
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 989 488 614 768 768 774
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 853 832 834 1 117 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 771 761 745 771 674 465 351 448 419 412
Utdelning till aktieägare 0 0 298 154 0 127 120 212 0 0
Omsättning 3 408 4 808 3 179 1 833 4 968 3 117 1 641 1 465 2 247 2 225
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 704 2 404 1 588 917 2 469 1 530 789 701 1 121 1 113
Personalkostnader per anställd (tkr) 868 864 881 997 906 529 548 664 667 672
Rörelseresultat, EBITDA 761 993 300 -830 1 079 1 319 24 -469 317 321
Nettoomsättningförändring -29,12% 51,43% 73,21% -62,88% 61,37% 93,92% 12,63% -37,51% 0,76% -%
Du Pont-modellen 24,87% 27,67% 11,14% -38,71% 30,29% 40,45% 0,17% -26,23% 10,75% 10,29%
Vinstmarginal 22,33% 20,53% 8,76% -47,95% 24,75% 43,20% 0,19% -35,05% 12,40% 11,96%
Bruttovinstmarginal 89,79% 68,32% 80,50% 92,25% 76,73% 89,18% 92,33% 98,86% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 39,14% 35,11% 36,60% 56,96% 48,56% 62,55% 58,30% 81,01% 70,79% 79,69%
Soliditet 56,56% 59,62% 66,56% 69,44% 57,06% 56,45% 55,99% 65,06% 63,82% 70,41%
Kassalikviditet 235,85% 248,72% 299,31% 321,19% 274,27% 301,69% 326,60% 433,82% 369,90% 513,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...