Visa allt om NOVAFERM Aktiebolag
Visa allt om NOVAFERM Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 171 377 1 032 1 508 4 332 4 004 1 882 223 114 1 179
Övrig omsättning - - 219 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -109 -171 -153 -55 -5 289 425 29 -227 170
Resultat efter finansnetto -112 -186 -150 -45 1 306 456 34 -224 173
Årets resultat -112 -186 -150 -45 1 225 444 34 -224 173
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 18 0 0 0 0 3 5 11 16
Omsättningstillgångar 2 43 243 970 798 4 414 3 275 295 236 532
Tillgångar 15 61 243 970 798 4 414 3 278 301 246 548
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -185 -73 113 222 567 866 686 255 221 490
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 65 134 131 748 231 3 548 2 592 46 25 58
Skulder och eget kapital 15 61 243 970 798 4 414 3 278 301 246 548
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 100 150 300 0 25 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 51 220 601 175 15 36 92 8 10 57
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 67 145 30 46 50 119 2 32 83
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 300 45 10 0 45
Omsättning 171 377 1 251 1 508 4 332 4 004 1 882 223 114 1 179
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 171 377 1 032 1 508 4 332 4 004 1 882 223 114 1 179
Personalkostnader per anställd (tkr) 66 295 811 228 238 387 554 29 93 327
Rörelseresultat, EBITDA -103 -163 -153 -55 -5 292 425 34 -222 176
Nettoomsättningförändring -54,64% -63,47% -% -65,19% 8,19% 112,75% 743,95% 95,61% -90,33% -%
Du Pont-modellen -726,67% -278,69% -61,73% -4,54% 0,13% 7,97% 13,91% 11,30% -91,06% 31,57%
Vinstmarginal -63,74% -45,09% -14,53% -2,92% 0,02% 8,79% 24,23% 15,25% -196,49% 14,67%
Bruttovinstmarginal 76,61% 56,76% 83,14% 18,63% 11,91% -52,90% 33,63% 59,19% 4,39% 68,19%
Rörelsekapital/omsättning -36,84% -24,14% 10,85% 14,72% 13,09% 21,63% 36,29% 111,66% 185,09% 40,20%
Soliditet -1 233,33% -119,67% 46,50% 22,89% 71,05% 19,62% 20,93% 84,72% 89,84% 89,42%
Kassalikviditet 3,08% 32,09% 61,83% 129,68% 334,63% 33,03% 104,75% 641,30% 944,00% 758,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...