Visa allt om Museiplanet DC 3:an Aktiebolag
Visa allt om Museiplanet DC 3:an Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 60 250 -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -1 -9 -16 -13 -29 -63 12 75 -426
Resultat efter finansnetto -7 -1 -9 -16 -13 -29 -63 11 76 -427
Årets resultat -7 -1 -9 -16 -13 -9 0 0 3 -308
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 4 8 12 16
Omsättningstillgångar 108 89 90 88 90 93 101 153 357 113
Tillgångar 108 89 90 88 90 93 105 161 369 129
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 107 55 56 65 81 94 103 103 102 99
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 35 35 24 10 -1 2 58 266 29
Skulder och eget kapital 108 89 90 88 90 93 105 161 369 129
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 60 250 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -7 -1 -9 -16 -13 -25 -59 16 79 -422
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,07% 61,80% 62,22% 73,86% 90,00% 101,08% 98,10% 63,98% 27,64% 76,74%
Kassalikviditet -% 254,29% 257,14% 366,67% 900,00% -% 5 050,00% 263,79% 134,21% 389,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...