Visa allt om Pagoldhs Ur Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 31 217 29 095 24 387 21 480 20 639 17 884 18 309 14 754 14 155 13 120
Övrig omsättning 244 31 - 81 174 - 200 24 176 801
Rörelseresultat (EBIT) 2 108 1 031 595 1 079 75 432 359 -423 443 391
Resultat efter finansnetto 1 982 907 515 1 066 -31 319 271 -526 402 360
Årets resultat 1 570 691 357 570 1 168 151 -135 193 176
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 447 616 785 52 205 284 384 498 195 222
Omsättningstillgångar 9 719 9 267 6 602 5 728 4 847 5 060 5 210 4 388 4 080 3 709
Tillgångar 10 166 9 883 7 387 5 780 5 051 5 344 5 595 4 886 4 274 3 931
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 640 2 070 1 729 1 722 1 153 1 302 1 284 1 133 1 468 1 395
Obeskattade reserver 396 440 432 388 110 155 79 0 391 280
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 174 2 022 1 685 713 1 317 1 707 1 447 1 529 581 700
Kortfristiga skulder 4 957 5 350 3 540 2 957 2 472 2 180 2 785 2 225 1 834 1 557
Skulder och eget kapital 10 166 9 883 7 387 5 780 5 051 5 344 5 595 4 886 4 274 3 931
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 1 001 902 921 942 835 839 916 688 685 651
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 530 2 425 2 063 1 936 1 960 2 001 1 745 1 810 923 941
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 500 1 310 1 178 1 140 1 150 1 164 983 975 777 807
Utdelning till aktieägare 1 500 1 000 350 350 0 150 150 0 200 120
Omsättning 31 461 29 126 24 387 21 561 20 813 17 884 18 509 14 778 14 331 13 921
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 9 9 9 10 9 1 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 122 2 910 2 710 2 387 2 293 1 788 2 034 14 754 2 022 1 874
Personalkostnader per anställd (tkr) 509 472 469 452 444 405 410 3 528 347 350
Rörelseresultat, EBITDA 2 277 1 200 693 1 150 154 533 473 -310 496 452
Nettoomsättningförändring 7,29% 19,31% 13,53% 4,07% 15,40% -2,32% 24,10% 4,23% 7,89% -%
Du Pont-modellen 20,74% 10,43% 8,05% 19,69% 1,48% 8,18% 6,42% -8,66% 10,41% 9,97%
Vinstmarginal 6,75% 3,54% 2,44% 5,30% 0,36% 2,44% 1,96% -2,87% 3,14% 2,99%
Bruttovinstmarginal 27,93% 25,55% 26,96% 30,50% 27,32% 35,09% 31,12% 33,39% 29,56% 25,87%
Rörelsekapital/omsättning 15,25% 13,46% 12,56% 12,90% 11,51% 16,10% 13,24% 14,66% 15,87% 16,40%
Soliditet 29,01% 24,42% 27,97% 34,74% 24,43% 26,50% 23,99% 23,19% 40,93% 40,62%
Kassalikviditet 29,47% 60,45% 17,85% 25,13% 12,82% 6,88% 27,97% 9,39% 15,27% 15,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...