Visa allt om Datacenter i Mjärdevi Aktiebolag
Visa allt om Datacenter i Mjärdevi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 74 051 46 283 51 342 53 922 52 738 50 330 44 281 54 942 47 458 45 918
Övrig omsättning - 33 152 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 904 40 204 11 120 14 248 12 532 9 831 8 869 20 866 15 193 13 973
Resultat efter finansnetto 1 897 38 189 1 282 1 357 1 357 1 357 1 355 1 386 1 385 1 387
Årets resultat -957 36 757 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 650 344 372 839 380 767 409 397 438 147 454 651 482 175 468 077 465 557 490 464
Omsättningstillgångar 45 660 69 259 15 746 8 978 19 004 26 330 23 865 22 558 4 365 3 079
Tillgångar 696 004 442 098 396 513 418 375 457 151 480 981 506 040 490 636 469 923 493 543
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 089 102 046 12 189 12 189 12 189 12 189 12 189 12 189 12 189 12 189
Obeskattade reserver 4 562 1 432 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 484 3 760 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 350 586 374 336 399 836 421 536 450 673 396 648 419 698 442 748
Kortfristiga skulder 586 869 334 860 33 739 31 851 45 127 47 257 43 178 81 799 38 036 38 606
Skulder och eget kapital 696 004 442 098 396 513 418 375 457 151 480 981 506 040 490 636 469 923 493 543
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Omsättning 74 051 79 435 51 342 53 922 52 738 50 330 44 281 54 942 47 458 45 918
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 44 302 71 488 39 750 42 998 41 751 37 355 34 920 45 866 40 099 38 883
Nettoomsättningförändring 60,00% -9,85% -4,78% 2,25% 4,78% 13,66% -19,40% 15,77% 3,35% -%
Du Pont-modellen 0,56% 9,10% 2,85% 3,46% 2,84% 2,07% 1,77% 4,30% 3,25% 2,84%
Vinstmarginal 5,30% 86,92% 22,00% 26,81% 24,60% 19,75% 20,28% 38,41% 32,15% 30,51%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -730,86% -573,86% -35,05% -42,42% -49,53% -41,58% -43,61% -107,82% -70,95% -77,37%
Soliditet 15,04% 23,33% 3,07% 2,91% 2,67% 2,53% 2,41% 2,48% 2,59% 2,47%
Kassalikviditet 7,78% 20,68% 46,67% 28,19% 42,11% 55,72% 55,27% 27,58% 11,48% 7,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...