Visa allt om Procarbon Aktiebolag
Visa allt om Procarbon Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 225 491 251 566 173 882 172 225 209 775 233 626 108 889 187 291 72 320 32 188
Övrig omsättning - 40 - 53 145 18 - 55 45 30
Rörelseresultat (EBIT) 8 402 12 820 7 241 3 090 9 215 12 076 5 926 8 774 3 354 842
Resultat efter finansnetto 8 443 12 896 7 368 3 336 9 365 12 080 5 948 9 136 3 715 566
Årets resultat 12 130 12 044 5 161 1 940 6 108 7 894 4 065 5 268 3 218 664
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 912 960 897 919 944 984 1 026 1 072 1 107 1 105
Omsättningstillgångar 42 319 68 962 62 031 34 632 45 618 71 696 25 594 54 874 29 140 23 024
Tillgångar 43 231 69 922 62 928 35 551 46 562 72 680 26 620 55 946 30 247 24 129
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 399 17 269 10 325 7 564 11 624 13 316 9 321 14 256 11 988 8 770
Obeskattade reserver 5 000 12 180 14 817 14 145 13 578 12 695 11 497 11 197 9 545 10 438
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 832 40 473 37 786 13 842 21 360 46 669 5 802 30 493 8 714 4 921
Skulder och eget kapital 43 231 69 922 62 928 35 551 46 562 72 680 26 620 55 946 30 247 24 129
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 106 1 936 2 166 2 122 1 871 1 579 1 578 1 649 1 446 1 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 808 774 683 744 694 685 1 251 797 678 698
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 811 2 049 2 176 2 130 2 011 1 691 1 911 1 661 1 544 1 441
Utdelning till aktieägare 12 100 12 000 5 100 2 400 6 000 7 800 3 900 9 000 0 0
Omsättning 225 491 251 606 173 882 172 278 209 920 233 644 108 889 187 346 72 365 32 218
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 56 373 62 892 43 471 43 056 69 925 77 875 36 296 62 430 24 107 10 729
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 208 1 215 1 284 1 275 1 558 1 346 1 361 1 650 1 259 1 244
Rörelseresultat, EBITDA 8 450 12 860 7 263 3 115 9 255 12 119 5 971 8 821 3 409 912
Nettoomsättningförändring -10,37% 44,68% 0,96% -17,90% -10,21% 114,55% -41,86% 158,98% 124,68% -%
Du Pont-modellen 19,55% 18,44% 11,71% 9,39% 20,12% 16,63% 22,36% 16,35% 12,49% 4,45%
Vinstmarginal 3,75% 5,13% 4,24% 1,94% 4,47% 5,17% 5,47% 4,88% 5,23% 3,33%
Bruttovinstmarginal 6,65% 7,64% 8,04% 5,88% 7,52% 7,65% 10,64% 8,16% 11,89% 18,98%
Rörelsekapital/omsättning 9,53% 11,32% 13,94% 12,07% 11,56% 10,71% 18,18% 13,02% 28,24% 56,24%
Soliditet 49,27% 38,28% 34,77% 50,60% 46,46% 31,19% 66,85% 39,89% 62,35% 67,49%
Kassalikviditet 183,81% 166,31% 164,16% 237,86% 162,37% 128,14% 324,41% 140,45% 235,39% 311,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...