Visa allt om K. Stillberger Förvaltnings Aktiebolag
Visa allt om K. Stillberger Förvaltnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 599 506 530 600 465 485 431 409 332 315
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 264 178 259 466 315 340 264 239 143 95
Resultat efter finansnetto 265 178 259 465 315 340 264 245 147 95
Årets resultat 256 182 224 269 189 191 150 130 84 53
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 286 1 061 1 098 1 367 1 353 1 401 1 290 1 001 1 039 611
Tillgångar 1 286 1 061 1 098 1 367 1 353 1 401 1 290 1 001 1 039 611
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 396 320 337 383 304 305 268 248 218 334
Obeskattade reserver 300 369 431 469 371 315 237 178 116 87
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 589 372 329 515 678 781 784 574 705 190
Skulder och eget kapital 1 286 1 061 1 098 1 367 1 353 1 401 1 290 1 001 1 039 611
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 180 200 270 190 190 155 130 100 200
Omsättning 599 506 530 600 465 485 431 409 332 315
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 264 178 259 466 315 340 264 239 143 95
Nettoomsättningförändring 18,38% -4,53% -11,67% 29,03% -4,12% 12,53% 5,38% 23,19% 5,40% -%
Du Pont-modellen 20,61% 16,87% 23,59% 34,09% 23,28% 24,27% 20,47% 24,38% 14,15% 15,55%
Vinstmarginal 44,24% 35,38% 48,87% 77,67% 67,74% 70,10% 61,25% 59,66% 44,28% 30,16%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 116,36% 136,17% 145,09% 142,00% 145,16% 127,84% 117,40% 104,40% 100,60% 133,65%
Soliditet 48,99% 57,29% 61,31% 53,30% 42,68% 38,34% 34,32% 37,58% 29,02% 64,92%
Kassalikviditet 218,34% 285,22% 333,74% 265,44% 199,56% 179,39% 164,54% 174,39% 147,38% 321,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...