Visa allt om Eposcan Aktiebolag
Visa allt om Eposcan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 366 366 394 459 407 274 116 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 202 93 219 256 194 84 29 -1 -1 -1
Resultat efter finansnetto 114 0 100 72 6 -27 -3 -1 -1 -1
Årets resultat 89 0 78 59 6 -27 -3 12 -1 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 558 1 614 1 670 1 726 1 782 1 838 1 894 100 87 88
Omsättningstillgångar 2 479 2 258 2 279 2 263 2 209 2 152 129 0 1 1
Tillgångar 4 037 3 872 3 949 3 989 3 990 3 990 2 022 100 88 89
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 302 213 213 135 76 70 97 100 88 89
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 477 3 542 3 607 3 673 3 737 3 827 1 812 0 0 0
Kortfristiga skulder 257 117 129 181 176 92 113 0 0 0
Skulder och eget kapital 4 037 3 872 3 949 3 989 3 990 3 990 2 022 100 88 89
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 0 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 366 366 394 459 407 274 116 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 258 149 275 312 250 140 85 -1 -1 -1
Nettoomsättningförändring 0,00% -7,11% -14,16% 12,78% 48,54% 136,21% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 5,00% 2,40% 5,55% 6,42% 4,86% 2,11% 1,43% -% -% -%
Vinstmarginal 55,19% 25,41% 55,58% 55,77% 47,67% 30,66% 25,00% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 607,10% 584,97% 545,69% 453,59% 499,51% 751,82% 13,79% -% -% -%
Soliditet 7,48% 5,50% 5,39% 3,38% 1,90% 1,75% 4,80% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 964,59% 1 929,91% 1 766,67% 1 250,28% 1 255,11% 2 339,13% 114,16% -% -% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...