Visa allt om Beigud Fastighet AB
Visa allt om Beigud Fastighet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 035 1 128 1 001 1 190 940 1 553 1 858 3 329 5 136 2 873
Övrig omsättning - 7 16 101 2 105 1 431 35 83 219
Rörelseresultat (EBIT) 905 796 484 665 2 046 504 1 149 356 1 248 1 067
Resultat efter finansnetto 749 654 449 488 1 794 301 894 -163 906 815
Årets resultat 800 510 349 269 1 321 221 560 331 632 728
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 358 4 950 5 135 4 988 5 166 11 335 11 773 13 289 13 750 13 694
Omsättningstillgångar 6 279 5 053 1 762 305 4 887 383 1 520 1 155 639 452
Tillgångar 6 637 10 003 6 898 5 293 10 052 11 718 13 293 14 445 14 388 14 146
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 540 4 741 4 231 3 881 3 613 2 291 2 181 1 850 1 865 1 233
Obeskattade reserver 0 278 278 278 156 156 156 27 657 642
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 4 786 2 231 0 5 707 8 254 8 330 8 573 5 462 8 778
Kortfristiga skulder 5 097 200 159 1 134 577 1 016 2 626 3 996 6 404 3 494
Skulder och eget kapital 6 637 10 003 6 898 5 293 10 052 11 718 13 293 14 445 14 388 14 146
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 100 - 0 0 0 0 206 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 40 0 0 13 60 170 471
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 31 13 0 0 4 102 188 262
Utdelning till aktieägare 1 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 035 1 135 1 017 1 291 3 045 1 554 2 289 3 364 5 219 3 092
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 1 1 0 0 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 1 001 1 190 - - 1 858 3 329 2 568 2 873
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 131 52 - - 20 165 293 883
Rörelseresultat, EBITDA 912 982 670 843 2 224 942 1 587 809 1 654 1 322
Nettoomsättningförändring -8,24% 12,69% -15,88% 26,60% -39,47% -16,42% -44,19% -35,18% 78,77% -%
Du Pont-modellen 13,64% 7,96% 7,02% 12,56% 20,36% 4,30% 8,64% 2,52% 8,85% 7,95%
Vinstmarginal 87,44% 70,57% 48,35% 55,88% 217,77% 32,45% 61,84% 10,93% 24,79% 39,12%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,38% 96,90% 82,44% 74,47% 82,29% 76,16% 38,24% 53,78% 96,55%
Rörelsekapital/omsättning 114,20% 430,23% 160,14% -69,66% 458,51% -40,76% -59,53% -85,34% -112,25% -105,88%
Soliditet 23,20% 49,56% 64,48% 77,19% 37,09% 20,53% 17,27% 12,94% 16,25% 11,98%
Kassalikviditet 123,19% 2 526,50% 1 108,18% 26,90% 846,97% 37,70% 57,88% 28,90% 9,98% 12,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...