Visa allt om Bellows Maskinutveckling AB
Visa allt om Bellows Maskinutveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 180 180 71 127 353 40
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -9 -21 -10 139 138 23 61 325 -2
Resultat efter finansnetto 13 -11 -23 -10 142 139 20 71 321 -2
Årets resultat 13 -11 -23 -10 103 102 14 49 233 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 10 20 30
Omsättningstillgångar 142 150 159 256 482 456 279 581 568 190
Tillgångar 142 150 159 256 482 456 279 591 588 220
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 89 76 87 110 263 288 185 291 334 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 50 70 68 66 64 62 60 50 50 50
Kortfristiga skulder 3 4 5 81 155 106 34 250 204 69
Skulder och eget kapital 142 150 159 256 482 456 279 591 588 220
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - - - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - - - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 143 128 0 120 92 0
Omsättning 0 0 0 0 180 180 71 127 353 40
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -7 -9 -21 -10 139 138 33 71 335 8
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% 0,00% 153,52% -44,09% -64,02% 782,50% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 29,88% 30,92% 8,60% 12,35% 55,61% -0,91%
Vinstmarginal -% -% -% -% 80,00% 78,33% 33,80% 57,48% 92,63% -5,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 181,67% 194,44% 345,07% 260,63% 103,12% 302,50%
Soliditet 62,68% 50,67% 54,72% 42,97% 54,56% 63,16% 66,31% 49,24% 56,80% 46,36%
Kassalikviditet 4 733,33% 3 750,00% 3 180,00% 316,05% 310,97% 430,19% 820,59% 232,40% 278,43% 275,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...