Visa allt om Pannpartner AB
Visa allt om Pannpartner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 23 027 24 245 23 971 19 791 28 724 21 792 17 816 18 730 14 164 10 260
Övrig omsättning 25 306 27 318 322 - 7 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 157 1 484 187 983 1 229 654 1 048 933 1 286 9
Resultat efter finansnetto 534 803 -733 22 172 27 517 197 739 -372
Årets resultat 283 711 -733 4 113 23 517 113 567 -372
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 309 2 444 2 445 1 361 2 244 1 449 135 285 395 518
Omsättningstillgångar 9 588 9 579 7 602 8 376 10 416 8 685 8 296 8 692 7 813 6 449
Tillgångar 11 896 12 022 10 048 9 737 12 660 10 134 8 431 8 977 8 208 6 966
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 108 825 114 847 844 731 708 750 637 70
Obeskattade reserver 150 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 666 1 457 571 469 113 0 400 400 0 0
Kortfristiga skulder 9 972 9 690 9 362 8 421 11 704 9 404 7 323 7 827 7 572 6 896
Skulder och eget kapital 11 896 12 022 10 048 9 737 12 660 10 134 8 431 8 977 8 208 6 966
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 324 178 161 40 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 836 2 841 2 441 3 223 3 062 1 833 942 655 766 556
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 193 1 188 821 1 105 986 726 568 483 424 172
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 052 24 551 23 998 20 109 29 046 21 792 17 823 18 730 14 164 10 260
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 5 7 8 6 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 838 4 041 4 794 2 827 3 591 3 632 3 563 3 746 2 833 2 565
Personalkostnader per anställd (tkr) 674 689 661 751 584 506 515 413 354 313
Rörelseresultat, EBITDA 1 534 1 732 361 1 100 1 391 732 1 132 1 074 1 416 118
Nettoomsättningförändring -5,02% 1,14% 21,12% -31,10% 31,81% 22,32% -4,88% 32,24% 38,05% -%
Du Pont-modellen 9,84% 12,45% 1,87% 10,12% 9,71% 6,48% 12,45% 10,39% 15,68% 0,30%
Vinstmarginal 5,08% 6,17% 0,78% 4,98% 4,28% 3,01% 5,89% 4,98% 9,09% 0,20%
Bruttovinstmarginal 38,92% 30,65% 32,36% 45,99% 34,16% 33,74% 36,77% 33,28% 44,99% 38,66%
Rörelsekapital/omsättning -1,67% -0,46% -7,34% -0,23% -4,48% -3,30% 5,46% 4,62% 1,70% -4,36%
Soliditet 10,30% 7,19% 1,13% 8,70% 6,67% 7,21% 8,40% 8,35% 7,76% 1,00%
Kassalikviditet 61,89% 64,42% 51,56% 61,60% 62,07% 68,53% 52,81% 64,46% 51,74% 42,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...