Visa allt om Fastighets Aktiebolaget Hedvig 15
Visa allt om Fastighets Aktiebolaget Hedvig 15

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Nettoomsättning 120 120 120 120 120 120 135 134 131 30
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 96 82 89 63 72 70 104 80 96 25
Resultat efter finansnetto 96 82 -90 63 52 55 99 79 94 25
Årets resultat 93 48 -125 35 27 30 55 57 51 24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 103 107 111 815 204 730 269 284 142 103
Omsättningstillgångar 463 360 321 75 616 90 81 168 134 39
Tillgångar 566 467 432 890 819 820 350 452 276 142
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 357 264 216 341 306 279 159 194 136 105
Obeskattade reserver 95 119 99 89 74 61 47 23 23 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 372 35 103 41 23
Kortfristiga skulder 114 84 118 460 440 108 109 132 75 14
Skulder och eget kapital 566 467 432 890 819 820 350 452 276 142
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 120 120 120 120 120 120 135 134 131 30
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 100 86 93 67 76 79 119 96 122 25
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -11,11% 0,75% 2,29% 336,67% -%
Du Pont-modellen 16,96% 17,56% 25,23% 7,08% 8,79% 8,54% 29,71% 18,14% 35,14% 17,61%
Vinstmarginal 80,00% 68,33% 90,83% 52,50% 60,00% 58,33% 77,04% 61,19% 74,05% 83,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 290,83% 230,00% 169,17% -320,83% 146,67% -15,00% -20,74% 26,87% 45,04% 83,33%
Soliditet 76,17% 76,41% 67,88% 45,68% 44,02% 39,51% 55,33% 46,58% 55,28% 73,94%
Kassalikviditet 406,14% 428,57% 272,03% 16,30% 140,00% 83,33% 74,31% 127,27% 178,67% 278,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...