Visa allt om Kopparmora Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 585 3 975 4 190 6 576 4 304 3 697 3 213 4 378 4 249 4 038
Övrig omsättning 264 225 32 24 93 348 357 608 310 304
Rörelseresultat (EBIT) 387 -20 -290 288 -30 -70 -38 367 7 -82
Resultat efter finansnetto 355 -69 -343 208 -107 -98 -79 336 -21 -98
Årets resultat 1 1 2 3 35 4 2 115 12 2
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 835 1 675 2 362 2 533 3 068 2 948 1 763 1 272 1 109 967
Omsättningstillgångar 865 580 1 007 927 594 566 635 992 755 784
Tillgångar 2 700 2 255 3 369 3 460 3 662 3 514 2 398 2 264 1 864 1 750
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 369 368 367 365 362 334 331 329 214 201
Obeskattade reserver 424 71 142 487 287 407 512 596 421 460
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 24 24 24 24 24
Långfristiga skulder 876 946 1 503 1 655 2 116 1 998 914 900 691 484
Kortfristiga skulder 1 032 870 1 357 953 897 751 617 415 514 581
Skulder och eget kapital 2 700 2 255 3 369 3 460 3 662 3 514 2 398 2 264 1 864 1 750
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 260 272 252 252 252
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 180 289 521 422 426 154 187 268 283 219
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 28 49 128 170 174 160 172 189 185 160
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 849 4 200 4 222 6 600 4 397 4 045 3 570 4 986 4 559 4 342
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 793 1 988 2 095 3 288 2 152 1 849 1 607 2 189 2 125 2 019
Personalkostnader per anställd (tkr) 106 169 325 298 301 288 317 355 363 316
Rörelseresultat, EBITDA 1 065 667 412 926 600 497 340 845 474 310
Nettoomsättningförändring -9,81% -5,13% -36,28% 52,79% 16,42% 15,06% -26,61% 3,04% 5,23% -%
Du Pont-modellen 14,33% -0,84% -8,40% 8,35% -0,63% -1,99% -1,54% 16,25% 0,43% -4,69%
Vinstmarginal 10,79% -0,48% -6,75% 4,39% -0,53% -1,89% -1,15% 8,41% 0,19% -2,03%
Bruttovinstmarginal 43,57% 34,47% 44,70% 35,48% 42,77% 47,53% 51,23% 43,65% 41,70% 37,27%
Rörelsekapital/omsättning -4,66% -7,30% -8,35% -0,40% -7,04% -5,00% 0,56% 13,18% 5,67% 5,03%
Soliditet 25,92% 18,78% 14,00% 20,92% 15,66% 18,04% 29,18% 33,49% 27,74% 30,41%
Kassalikviditet 76,36% 57,59% 66,76% 85,94% 55,96% 64,05% 96,43% 228,67% 126,85% 116,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...