Visa allt om Reid Productions Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 1 079 1 078 979 1 110 1 155 1 018 1 580 1 492 1 427 1 527
Övrig omsättning 14 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 42 13 91 -128 43 19 120 -80 -82 122
Resultat efter finansnetto 36 11 92 -137 40 17 114 -84 -86 117
Årets resultat 22 1 72 -121 23 4 76 -84 -12 43
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 348 60 67 73 83 95 79 88 91 102
Omsättningstillgångar 214 298 173 279 300 364 611 339 500 602
Tillgångar 562 358 240 352 382 459 690 427 592 704
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 151 128 127 55 226 203 199 123 207 219
Obeskattade reserver 0 0 0 0 16 16 16 0 0 80
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 144 230 113 297 140 240 474 303 385 406
Skulder och eget kapital 562 358 240 352 382 459 690 427 592 704
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 390 209 298 490 600 383
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 376 443 273 538 28 133 285 177 50 7
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 118 139 86 170 - 0 186 207 198 129
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
Omsättning 1 093 1 078 979 1 110 1 155 1 018 1 580 1 492 1 427 1 527
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 079 1 078 979 1 110 578 509 527 497 714 764
Personalkostnader per anställd (tkr) 562 595 386 709 279 230 258 296 441 285
Rörelseresultat, EBITDA 74 20 98 -119 55 36 129 -64 -67 158
Nettoomsättningförändring 0,09% 10,11% -11,80% -3,90% 13,46% -35,57% 5,90% 4,56% -6,55% -%
Du Pont-modellen 7,65% 3,63% 38,75% -36,36% 11,52% 4,14% 17,54% -18,74% -13,85% 17,61%
Vinstmarginal 3,99% 1,21% 9,50% -11,53% 3,81% 1,87% 7,66% -5,36% -5,75% 8,12%
Bruttovinstmarginal 99,81% 99,81% 99,59% 99,28% 99,91% 99,61% 99,49% 97,65% 98,95% 99,02%
Rörelsekapital/omsättning 6,49% 6,31% 6,13% -1,62% 13,85% 12,18% 8,67% 2,41% 8,06% 12,84%
Soliditet 26,87% 35,75% 52,92% 15,62% 62,25% 46,80% 30,51% 28,81% 34,97% 39,29%
Kassalikviditet 148,61% 129,57% 153,10% 93,94% 214,29% 151,67% 128,90% 111,88% 129,87% 148,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...