Visa allt om Reid Productions Aktiebolag
Visa allt om Reid Productions Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 965 1 079 1 078 979 1 110 1 155 1 018 1 580 1 492 1 427
Övrig omsättning - 14 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -43 42 13 91 -128 43 19 120 -80 -82
Resultat efter finansnetto -56 36 11 92 -137 40 17 114 -84 -86
Årets resultat -56 22 1 72 -121 23 4 76 -84 -12
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 284 348 60 67 73 83 95 79 88 91
Omsättningstillgångar 320 214 298 173 279 300 364 611 339 500
Tillgångar 604 562 358 240 352 382 459 690 427 592
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 125 151 128 127 55 226 203 199 123 207
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 16 16 16 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 226 267 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 254 144 230 113 297 140 240 474 303 385
Skulder och eget kapital 604 562 358 240 352 382 459 690 427 592
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 390 209 298 490 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 376 443 273 538 28 133 285 177 50
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 118 139 86 170 - 0 186 207 198
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0
Omsättning 965 1 093 1 078 979 1 110 1 155 1 018 1 580 1 492 1 427
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 965 1 079 1 078 979 1 110 578 509 527 497 714
Personalkostnader per anställd (tkr) 320 562 595 386 709 279 230 258 296 441
Rörelseresultat, EBITDA 21 74 20 98 -119 55 36 129 -64 -67
Nettoomsättningförändring -10,57% 0,09% 10,11% -11,80% -3,90% 13,46% -35,57% 5,90% 4,56% -%
Du Pont-modellen -7,12% 7,65% 3,63% 38,75% -36,36% 11,52% 4,14% 17,54% -18,74% -13,85%
Vinstmarginal -4,46% 3,99% 1,21% 9,50% -11,53% 3,81% 1,87% 7,66% -5,36% -5,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,81% 99,81% 99,59% 99,28% 99,91% 99,61% 99,49% 97,65% 98,95%
Rörelsekapital/omsättning 6,84% 6,49% 6,31% 6,13% -1,62% 13,85% 12,18% 8,67% 2,41% 8,06%
Soliditet 20,70% 26,87% 35,75% 52,92% 15,62% 62,25% 46,80% 30,51% 28,81% 34,97%
Kassalikviditet 125,98% 148,61% 129,57% 153,10% 93,94% 214,29% 151,67% 128,90% 111,88% 129,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...