Visa allt om Conforex Aktiebolag
Visa allt om Conforex Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 -9 -15 -7 -1 -3 -6 -3 -18 -1
Resultat efter finansnetto -8 -9 -15 -7 0 -3 -5 -3 -17 -1
Årets resultat -8 -9 -15 -7 0 625 -5 -3 -17 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 805 1 821 14 1 809 1 810 1 122 1 820 1 826 1 823 1 813
Tillgångar 1 805 1 821 1 813 1 809 1 810 1 122 1 820 1 826 1 823 1 813
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 052 1 059 1 068 1 083 1 090 1 090 465 470 474 490
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 736 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 754 761 10 726 720 32 1 355 1 355 1 350 1 322
Skulder och eget kapital 1 805 1 821 1 813 1 809 1 810 1 122 1 820 1 826 1 823 1 813
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -9 -9 -15 -7 -1 -3 -6 -3 -18 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -71,43% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -0,11% -0,99% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -257,14% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% -214,29% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 23 550,00% 6 757,14% -%
Soliditet 58,28% 58,15% 58,91% 59,87% 60,22% 97,15% 25,55% 25,74% 26,00% 27,03%
Kassalikviditet 239,39% 239,29% 140,00% 249,17% 251,39% 3 506,25% 134,32% 134,76% 135,04% 137,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...