Visa allt om Carlstad Personalrådgivning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 800 875 879 691 543 492 468 392 494 212
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 331 402 348 41 111 49 -15 14 62 -32
Resultat efter finansnetto 331 402 347 41 111 47 -13 16 62 -32
Årets resultat 191 233 193 22 59 38 -12 8 58 -30
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 5 8 14 11 9 12 4 6 1
Omsättningstillgångar 822 867 662 321 286 221 207 218 230 149
Tillgångar 824 872 671 335 296 231 219 222 235 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 372 481 398 205 183 184 147 159 151 93
Obeskattade reserver 309 225 125 40 30 0 0 1 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 143 166 148 90 83 47 73 62 84 57
Skulder och eget kapital 824 872 671 335 296 231 219 222 235 150
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 144 0 144 147 170 85 125 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 48 48 0 290 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 35 73 97 136 90 92 111 81 93 41
Utdelning till aktieägare 200 150 150 0 0 60 0 0 0 0
Omsättning 800 875 879 691 543 492 468 392 494 212
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 800 875 879 691 543 492 468 392 494 212
Personalkostnader per anställd (tkr) 130 129 267 456 247 252 295 187 237 77
Rörelseresultat, EBITDA 334 405 354 47 115 52 -14 15 64 -29
Nettoomsättningförändring -8,57% -0,46% 27,21% 27,26% 10,37% 5,13% 19,39% -20,65% 133,02% -%
Du Pont-modellen 40,17% 46,10% 51,86% 12,54% 37,50% 21,65% -5,48% 7,66% 26,81% -21,33%
Vinstmarginal 41,38% 45,94% 39,59% 6,08% 20,44% 10,16% -2,56% 4,34% 12,75% -15,09%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 84,88% 80,11% 58,48% 33,43% 37,38% 35,37% 28,63% 39,80% 29,55% 43,40%
Soliditet 74,40% 75,29% 73,04% 69,99% 69,29% 79,65% 67,12% 71,95% 64,26% 62,00%
Kassalikviditet 574,83% 522,29% 447,30% 356,67% 344,58% 470,21% 283,56% 351,61% 273,81% 261,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...