Visa allt om Carlstad Personalrådgivning AB
Visa allt om Carlstad Personalrådgivning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 073 800 875 879 691 543 492 468 392 494
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 609 331 402 348 41 111 49 -15 14 62
Resultat efter finansnetto 609 331 402 347 41 111 47 -13 16 62
Årets resultat 715 191 233 193 22 59 38 -12 8 58
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 5 8 14 11 9 12 4 6
Omsättningstillgångar 1 009 822 867 662 321 286 221 207 218 230
Tillgångar 1 009 824 872 671 335 296 231 219 222 235
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 837 372 481 398 205 183 184 147 159 151
Obeskattade reserver 0 309 225 125 40 30 0 0 1 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 173 143 166 148 90 83 47 73 62 84
Skulder och eget kapital 1 009 824 872 671 335 296 231 219 222 235
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 144 0 144 147 170 85 125
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 58 48 48 0 290 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 76 35 73 97 136 90 92 111 81 93
Utdelning till aktieägare 700 200 150 150 0 0 60 0 0 0
Omsättning 1 073 800 875 879 691 543 492 468 392 494
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 073 800 875 879 691 543 492 468 392 494
Personalkostnader per anställd (tkr) 146 130 129 267 456 247 252 295 187 237
Rörelseresultat, EBITDA 611 334 405 354 47 115 52 -14 15 64
Nettoomsättningförändring 34,12% -8,57% -0,46% 27,21% 27,26% 10,37% 5,13% 19,39% -20,65% -%
Du Pont-modellen 60,36% 40,17% 46,10% 51,86% 12,54% 37,50% 21,65% -5,48% 7,66% 26,81%
Vinstmarginal 56,76% 41,38% 45,94% 39,59% 6,08% 20,44% 10,16% -2,56% 4,34% 12,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 77,91% 84,88% 80,11% 58,48% 33,43% 37,38% 35,37% 28,63% 39,80% 29,55%
Soliditet 82,95% 74,40% 75,29% 73,04% 69,99% 69,29% 79,65% 67,12% 71,95% 64,26%
Kassalikviditet 583,24% 574,83% 522,29% 447,30% 356,67% 344,58% 470,21% 283,56% 351,61% 273,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...