Visa allt om HELAB Produktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 528 10 118 9 360 9 892 11 946 7 640 11 476 11 776 11 316 10 301
Övrig omsättning - 225 - 33 - - 5 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 277 2 089 1 946 1 403 2 055 1 589 2 629 1 333 1 351 1 062
Resultat efter finansnetto 2 266 2 071 1 944 1 405 2 050 1 588 2 632 1 333 1 383 1 077
Årets resultat 1 395 1 212 1 316 780 1 129 1 209 1 929 1 001 745 748
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 55 123 194 232 276 266 382 521 465
Omsättningstillgångar 6 374 5 478 5 324 4 767 4 954 4 256 5 090 4 109 3 155 2 606
Tillgångar 6 384 5 533 5 448 4 960 5 187 4 532 5 356 4 491 3 676 3 070
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 132 3 237 3 525 2 709 3 228 2 100 3 324 2 394 1 993 1 897
Obeskattade reserver 2 573 1 978 1 463 1 212 870 357 416 409 441 99
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 679 318 459 1 039 1 089 2 076 1 616 1 688 1 243 1 074
Skulder och eget kapital 6 384 5 533 5 448 4 960 5 187 4 532 5 356 4 491 3 676 3 070
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 0 1 356 2 118 495 450
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 1 277 1 056 1 337 1 554 2 637 2 190
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 39 301 319 716 961 906 780
Utdelning till aktieägare 0 1 500 1 500 500 1 300 0 933 1 000 600 650
Omsättning 10 528 10 343 9 360 9 925 11 946 7 640 11 481 11 776 11 316 10 301
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 5 6 8 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 2 389 1 273 1 435 1 472 1 415 1 472
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 316 338 452 601 527 519
Rörelseresultat, EBITDA 2 322 2 157 2 016 1 483 2 133 1 631 2 741 1 472 1 495 1 188
Nettoomsättningförändring 4,05% 8,10% -5,38% -17,19% 56,36% -33,43% -2,55% 4,07% 9,85% -%
Du Pont-modellen 35,68% 37,76% 35,77% 28,33% 39,68% 35,08% 49,22% 29,79% 37,73% 35,08%
Vinstmarginal 21,64% 20,65% 20,82% 14,20% 17,23% 20,81% 22,97% 11,36% 12,26% 10,46%
Bruttovinstmarginal 55,92% 54,18% 55,61% 55,81% 53,76% 63,57% 64,60% 62,81% 64,94% 56,01%
Rörelsekapital/omsättning 54,09% 51,00% 51,98% 37,69% 32,35% 28,53% 30,27% 20,56% 16,90% 14,87%
Soliditet 80,50% 86,39% 85,65% 72,63% 74,59% 52,14% 67,79% 60,02% 62,85% 64,11%
Kassalikviditet 723,71% 1 322,33% 889,98% 245,04% 221,67% 91,47% 199,81% 190,82% 206,03% 145,34%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...