Visa allt om Elteknikhuset i Skåne Aktiebolag
Visa allt om Elteknikhuset i Skåne Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 597 924 1 276 548 642 938 1 353 1 045 1 766 1 502
Övrig omsättning 1 - - 1 544 - - 1 1 6
Rörelseresultat (EBIT) 54 78 124 126 252 268 352 218 408 12
Resultat efter finansnetto 163 14 83 149 259 289 411 -587 443 85
Årets resultat 116 7 30 142 183 238 324 -585 241 43
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 102 1 292 881 1 351 1 021 3 358 2 992 2 993 947 1 027
Omsättningstillgångar 1 269 1 155 1 651 1 075 1 501 1 147 1 486 1 097 3 445 1 168
Tillgångar 2 371 2 447 2 532 2 426 2 522 4 505 4 478 4 090 4 392 2 195
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 813 697 690 760 718 634 497 173 758 517
Obeskattade reserver 200 192 192 260 280 256 228 179 191 89
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 830 1 283 1 307 1 066 1 112 3 150 3 197 3 211 2 592 1 289
Kortfristiga skulder 528 276 343 340 412 464 556 527 852 300
Skulder och eget kapital 2 371 2 447 2 532 2 426 2 522 4 505 4 478 4 090 4 392 2 195
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 1 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 566 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 135 0 - 0 0 0 38 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0
Omsättning 1 598 924 1 276 549 1 186 938 1 353 1 046 1 767 1 508
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 799 924 1 276 548 642 - 1 353 1 045 1 766 1 502
Personalkostnader per anställd (tkr) 400 6 13 14 21 - 70 17 - 19
Rörelseresultat, EBITDA 244 268 194 196 323 291 419 296 493 97
Nettoomsättningförändring 72,84% -27,59% 132,85% -14,64% -31,56% -30,67% 29,47% -40,83% 17,58% -%
Du Pont-modellen 8,98% 4,94% 5,17% 8,12% 13,64% 9,83% 13,09% 5,33% 12,70% 5,06%
Vinstmarginal 13,34% 13,10% 10,27% 35,95% 53,58% 47,23% 43,31% 20,86% 31,60% 7,39%
Bruttovinstmarginal 82,59% 63,31% 70,61% 98,91% 26,01% 59,59% 53,07% 55,50% 56,63% 50,67%
Rörelsekapital/omsättning 46,40% 95,13% 102,51% 134,12% 169,63% 72,81% 68,74% 54,55% 146,83% 57,79%
Soliditet 40,87% 34,60% 33,17% 39,23% 36,65% 18,26% 14,85% 7,38% 20,39% 26,47%
Kassalikviditet 240,34% 418,48% 481,34% 316,18% 364,32% 247,20% 267,27% 208,16% 404,34% 389,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...