Visa allt om Klaive Kommunikation AB
Visa allt om Klaive Kommunikation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 232 309 267 304 462 1 006 1 104 1 574 5 989 7 151
Övrig omsättning - - - 1 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 41 -135 4 -51 -32 69 -43 384 655
Resultat efter finansnetto 3 43 -128 3 -40 -28 70 -36 398 667
Årets resultat 2 33 0 96 28 18 43 21 262 354
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 7 21 58 123 206 256
Omsättningstillgångar 417 377 436 585 613 685 768 652 1 900 1 803
Tillgångar 417 377 436 586 620 705 826 775 2 106 2 060
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 270 267 235 345 249 220 203 160 652 690
Obeskattade reserver 0 0 0 128 259 340 398 390 462 436
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 53 80 110 0 0 1 0 0 0 11
Kortfristiga skulder 95 30 92 113 62 143 226 225 992 923
Skulder och eget kapital 417 377 436 586 620 705 826 775 2 106 2 060
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 136 368 300 348 759 618
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 50 - - - 0 0
Löner till övriga anställda 75 4 145 70 0 0 16 0 1 006 1 440
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 15 4 16 22 73 141 113 182 805 870
Utdelning till aktieägare 0 0 0 110 0 0 0 0 513 300
Omsättning 232 309 267 305 462 1 006 1 104 1 574 5 989 7 151
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 232 309 267 304 462 1 006 1 104 787 749 894
Personalkostnader per anställd (tkr) 92 12 1 6 14 517 455 270 330 377
Rörelseresultat, EBITDA 3 41 28 98 213 5 134 53 487 756
Nettoomsättningförändring -24,92% 15,73% -12,17% -34,20% -54,08% -8,88% -29,86% -73,72% -16,25% -%
Du Pont-modellen 1,44% 11,94% -29,36% 0,68% -6,45% -3,97% 8,35% -4,65% 18,90% 32,52%
Vinstmarginal 2,59% 14,56% -47,94% 1,32% -8,66% -2,78% 6,25% -2,29% 6,65% 9,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 138,79% 112,30% 128,84% 155,26% 119,26% 53,88% 49,09% 27,13% 15,16% 12,31%
Soliditet 64,75% 70,82% 53,90% 74,97% 70,95% 66,75% 60,09% 56,88% 46,75% 48,73%
Kassalikviditet 438,95% 1 256,67% 473,91% 517,70% 988,71% 479,02% 339,82% 289,78% 191,53% 195,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...