Visa allt om K. Mularis Industritjänst Aktiebolag
Visa allt om K. Mularis Industritjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 095 5 919 5 069 5 600 8 218 7 398 7 352 7 500 9 225 7 610
Övrig omsättning 905 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 404 813 -510 -94 117 277 271 220 210 113
Resultat efter finansnetto 399 784 -527 -91 125 264 253 246 220 116
Årets resultat 229 597 -350 5 68 136 84 125 120 87
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 331 427 537 484 355 445 502 478 410
Omsättningstillgångar 1 907 1 759 1 190 1 597 1 953 2 199 2 013 1 774 2 296 1 397
Tillgångar 1 962 2 090 1 617 2 134 2 437 2 554 2 458 2 276 2 774 1 807
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 350 1 121 524 874 869 921 1 026 1 142 1 016 986
Obeskattade reserver 208 108 0 191 277 246 192 121 56 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 404 861 1 092 1 069 1 291 1 387 1 241 1 013 1 701 821
Skulder och eget kapital 1 962 2 090 1 617 2 134 2 437 2 554 2 458 2 276 2 774 1 807
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 655 567 437 582
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 288 2 007 2 587 2 481 2 803 2 879 2 017 1 895 2 731 1 487
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 136 690 888 1 089 987 1 084 1 056 977 1 262 882
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 120 120 200 0 90
Omsättning 2 000 5 919 5 069 5 600 8 218 7 398 7 352 7 500 9 225 7 610
Nyckeltal
Antal anställda 1 6 8 8 9 9 9 9 9 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 095 987 634 700 913 822 817 833 1 025 2 537
Personalkostnader per anställd (tkr) 402 430 439 450 416 440 426 395 509 1 012
Rörelseresultat, EBITDA 424 991 -400 29 227 397 419 382 363 233
Nettoomsättningförändring -81,50% 16,77% -9,48% -31,86% 11,08% 0,63% -1,97% -18,70% 21,22% -%
Du Pont-modellen 20,59% 39,04% -31,42% -4,22% 5,13% 10,88% 11,15% 11,03% 7,93% 6,42%
Vinstmarginal 36,89% 13,79% -10,02% -1,61% 1,52% 3,76% 3,73% 3,35% 2,38% 1,52%
Bruttovinstmarginal 35,89% 77,04% 81,59% 83,70% 64,50% 73,82% 73,60% 70,85% 68,66% 58,45%
Rörelsekapital/omsättning 137,26% 15,17% 1,93% 9,43% 8,06% 10,98% 10,50% 10,15% 6,45% 7,57%
Soliditet 77,08% 57,67% 32,41% 47,55% 44,04% 43,16% 47,50% 54,00% 38,08% 54,57%
Kassalikviditet 472,03% 201,39% 101,19% 135,83% 148,57% 153,28% 155,44% 173,25% 134,04% 166,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...