Visa allt om Tomas Du Rietz Fastighets AB
Visa allt om Tomas Du Rietz Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 1 238 1 362 1 375 1 331 1 290 1 269 1 154 0 0
Övrig omsättning - 106 1 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -202 546 -699 -137 812 775 720 317 -31 -12
Resultat efter finansnetto 149 550 -691 -110 859 777 506 476 157 30
Årets resultat 149 490 -281 10 472 429 279 343 176 54
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 417 2 644 2 729 2 814 2 417 100 100 0 0 1 950
Omsättningstillgångar 467 882 1 485 1 049 1 722 3 498 3 078 3 023 2 313 245
Tillgångar 2 883 3 526 4 214 3 863 4 139 3 598 3 178 3 023 2 313 2 195
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 855 3 406 2 917 3 348 3 480 3 136 2 827 2 548 2 205 2 028
Obeskattade reserver 0 0 0 410 537 321 127 0 0 96
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 57 62
Kortfristiga skulder 28 120 1 298 105 122 142 224 475 51 10
Skulder och eget kapital 2 883 3 526 4 214 3 863 4 139 3 598 3 178 3 023 2 313 2 195
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 340 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 47 466 510 1 090 379 377 396 253 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 19 179 173 328 108 108 116 191 0 0
Utdelning till aktieägare 0 700 0 150 143 127 120 0 0 80
Omsättning 0 1 344 1 363 1 375 1 331 1 290 1 269 1 154 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 3 2 2 2 2 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 619 681 458 666 645 635 577 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 66 357 347 476 244 243 256 394 - -
Rörelseresultat, EBITDA -202 631 -614 -137 812 775 720 317 -31 -12
Nettoomsättningförändring -100,00% -9,10% -0,95% 3,31% 3,18% 1,65% 9,97% -% -% -%
Du Pont-modellen -% 15,60% -16,40% -2,85% 20,75% 21,65% 22,66% 15,75% -% -%
Vinstmarginal -% 44,43% -50,73% -8,00% 64,54% 60,39% 56,74% 41,25% -% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 61,55% 13,73% 68,65% 120,21% 260,16% 224,90% 220,80% -% -%
Soliditet 99,03% 96,60% 69,22% 94,49% 93,64% 93,73% 91,90% 84,29% 95,33% 95,54%
Kassalikviditet 1 667,86% 735,00% 114,41% 999,05% 1 411,48% 2 463,38% 1 374,11% 636,42% 4 535,29% 2 450,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...