Visa allt om South Bay Productions Aktiebolag
Visa allt om South Bay Productions Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 15 8 203 389 661 573 755 773 694 563
Övrig omsättning 5 - - - - - - - - 310
Rörelseresultat (EBIT) -172 -262 -68 137 246 149 274 256 121 345
Resultat efter finansnetto -134 -227 42 170 271 161 279 272 106 341
Årets resultat -34 0 35 103 166 86 167 171 106 345
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 268 272 290 409 434 471 435 399 472 546
Omsättningstillgångar 279 424 796 701 618 623 593 441 289 351
Tillgångar 546 696 1 085 1 111 1 052 1 093 1 029 840 761 897
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 515 549 549 634 651 605 639 572 501 495
Obeskattade reserver 0 101 330 335 307 263 222 171 138 199
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 31 46 207 142 95 226 169 98 123 203
Skulder och eget kapital 546 696 1 085 1 111 1 052 1 093 1 029 840 761 897
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 70 70 72 104
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 20 20 10 20
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 68 68 61 90
Utdelning till aktieägare 0 0 0 120 120 120 120 100 100 100
Omsättning 20 8 203 389 661 573 755 773 694 873
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 15 8 203 389 661 573 755 773 694 563
Personalkostnader per anställd (tkr) 22 16 18 15 15 24 189 167 151 234
Rörelseresultat, EBITDA -167 -244 -48 162 279 191 336 330 196 415
Nettoomsättningförändring 87,50% -96,06% -47,81% -41,15% 15,36% -24,11% -2,33% 11,38% 23,27% -%
Du Pont-modellen -24,73% -32,61% 3,96% 15,39% 25,76% 14,73% 27,31% 32,62% 16,56% 38,91%
Vinstmarginal -900,00% -2 837,50% 21,18% 43,96% 41,00% 28,10% 37,22% 35,45% 18,16% 61,99%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,78% 87,96% 100,00% 100,00% 92,07% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 653,33% 4 725,00% 290,15% 143,70% 79,12% 69,28% 56,16% 44,37% 23,92% 26,29%
Soliditet 94,32% 90,20% 74,32% 79,29% 83,39% 73,09% 78,00% 82,75% 78,89% 71,16%
Kassalikviditet 900,00% 921,74% 384,54% 493,66% 650,53% 275,66% 350,89% 450,00% 234,96% 172,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...