Visa allt om Hushållsmiljö i Eskilstuna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 937 7 301 7 669 8 124 9 810 9 261 8 254 7 558 7 850 7 069
Övrig omsättning - - - 96 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -72 -73 7 351 742 580 555 67 12 288
Resultat efter finansnetto -72 -71 19 469 715 618 582 169 85 324
Årets resultat 87 17 43 255 339 334 392 161 109 268
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 141 215 292 475 45 176 215 268 339 299
Omsättningstillgångar 2 143 2 208 2 088 5 113 5 772 4 785 4 401 3 894 3 595 3 591
Tillgångar 2 284 2 424 2 380 5 588 5 817 4 961 4 616 4 162 3 935 3 891
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 696 609 592 3 758 3 503 3 165 2 955 2 563 2 402 2 293
Obeskattade reserver 603 788 888 931 816 606 448 402 464 534
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 985 1 027 901 899 1 498 1 191 1 213 1 197 1 068 1 063
Skulder och eget kapital 2 284 2 424 2 380 5 588 5 817 4 961 4 616 4 162 3 935 3 891
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 300 282 264 264 206
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 596 631 649 621 553 263 255 264 488 383
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 219 232 230 224 198 197 191 234 256 225
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3 209 0 0 125 0 0 0
Omsättning 7 937 7 301 7 669 8 220 9 810 9 261 8 254 7 558 7 850 7 069
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 969 3 651 3 835 4 062 4 905 4 631 4 127 3 779 1 570 1 767
Personalkostnader per anställd (tkr) 429 446 435 423 377 383 368 385 202 202
Rörelseresultat, EBITDA 2 4 90 413 792 633 637 146 142 349
Nettoomsättningförändring 8,71% -4,80% -5,60% -17,19% 5,93% 12,20% 9,21% -3,72% 11,05% -%
Du Pont-modellen -3,15% -2,93% 1,47% 8,52% 14,20% 12,56% 12,61% 4,08% 2,16% 8,33%
Vinstmarginal -0,91% -0,97% 0,46% 5,86% 8,42% 6,73% 7,05% 2,25% 1,08% 4,58%
Bruttovinstmarginal 27,06% 28,57% 28,17% 30,15% 30,23% 27,76% 29,13% 25,24% 28,22% 29,42%
Rörelsekapital/omsättning 14,59% 16,18% 15,48% 51,87% 43,57% 38,81% 38,62% 35,68% 32,19% 35,76%
Soliditet 51,07% 50,48% 53,98% 79,53% 70,56% 72,80% 71,17% 68,54% 69,53% 68,81%
Kassalikviditet 132,39% 129,60% 132,96% 461,29% 318,22% 316,62% 285,90% 252,30% 238,67% 239,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...