Visa allt om GBL Produkter Aktiebolag
Visa allt om GBL Produkter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 147 1 627 2 375 2 416 2 536 2 331 2 035 3 769 4 058 4 638
Övrig omsättning 104 52 51 64 59 1 39 1 61 47
Rörelseresultat (EBIT) -272 -83 20 8 53 117 -123 -135 -89 199
Resultat efter finansnetto -273 399 20 2 34 117 -126 -142 -97 191
Årets resultat -174 234 16 0 27 117 -124 -143 -66 130
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 7 12 16
Omsättningstillgångar 940 1 390 1 075 1 157 1 243 1 002 1 219 1 199 1 458 1 646
Tillgångar 940 1 390 1 075 1 157 1 243 1 002 1 220 - 1 469 1 663
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 280 454 220 204 204 248 83 -23 350 417
Obeskattade reserver 0 99 0 0 0 0 0 2 2 32
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 503 733 246 349 601 538 828 918 918 918
Kortfristiga skulder 157 103 609 605 438 216 309 78 199 296
Skulder och eget kapital 940 1 390 1 075 1 157 1 243 1 002 1 220 - 1 469 1 663
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 6 42 59 25
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 90 0 0 2 - -
Löner till övriga anställda - 167 564 548 447 284 272 348 271 264
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 0 - -
Sociala kostnader 12 49 140 174 173 119 113 141 115 107
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 251 1 679 2 426 2 480 2 595 2 332 2 074 3 770 4 119 4 685
Nyckeltal
Antal anställda - 2 1 1 1 1 1 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 814 2 375 2 416 2 536 2 331 2 035 - 2 029 2 319
Personalkostnader per anställd (tkr) - 85 545 675 629 405 393 - 228 215
Rörelseresultat, EBITDA -272 -83 20 8 53 119 -117 -131 -85 203
Nettoomsättningförändring -90,96% -31,49% -1,70% -4,73% 8,79% 14,55% -46,01% -7,12% -12,51% -%
Du Pont-modellen -28,94% 29,06% 1,86% 0,69% 4,34% 11,68% -10,08% -% -5,31% 11,97%
Vinstmarginal -185,03% 24,83% 0,84% 0,33% 2,13% 5,02% -6,04% -3,34% -1,92% 4,29%
Bruttovinstmarginal -89,80% 22,80% 35,07% 34,93% 34,98% 31,06% 24,32% 20,59% 16,44% 19,19%
Rörelsekapital/omsättning 532,65% 79,10% 19,62% 22,85% 31,74% 33,72% 44,72% 29,74% 31,03% 29,11%
Soliditet 29,79% 38,22% 20,47% 17,63% 16,41% 24,75% 6,80% -% 23,92% 26,46%
Kassalikviditet 503,18% 986,41% 82,76% 119,34% 190,18% 219,44% 239,48% 905,13% 354,77% 226,35%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...