Visa allt om R o M i Degeberga AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 50 120
Övrig omsättning - - - - - - - 1 858 -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -7 -12 -8 -15 -19 -17 -21 751 46
Resultat efter finansnetto -6 -8 -7 45 -252 0 11 -10 741 15
Årets resultat -2 -8 95 24 -256 2 2 2 400 8
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 489 500 500 535 362 176 157 128 124 733
Omsättningstillgångar 42 52 64 37 186 767 778 946 1 133 275
Tillgångar 530 552 564 572 548 943 935 1 074 1 257 1 008
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 378 380 388 293 269 660 658 706 704 304
Obeskattade reserver 56 60 60 197 186 186 190 185 201 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 75 75 75 75 75 75 75 25 185 623
Kortfristiga skulder 21 36 40 7 18 23 12 157 167 65
Skulder och eget kapital 530 552 564 572 548 943 935 1 074 1 257 1 008
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 1 908 120
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -7 -12 -8 -15 -19 -17 -21 762 73
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -58,33% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 60,86% 5,16%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 1 530,00% 43,33%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 1 932,00% 175,00%
Soliditet 79,56% 77,32% 76,63% 76,61% 74,10% 84,53% 85,01% 78,14% 67,52% 31,30%
Kassalikviditet 200,00% 144,44% 160,00% 528,57% 1 033,33% 3 334,78% 6 483,33% 602,55% 678,44% 423,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...