Visa allt om R o M i Degeberga AB
Visa allt om R o M i Degeberga AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Övrig omsättning - - - - - - - - 1 858
Rörelseresultat (EBIT) -8 -4 -7 -12 -8 -15 -19 -17 -21 751
Resultat efter finansnetto -8 -6 -8 -7 45 -252 0 11 -10 741
Årets resultat -1 -2 -8 95 24 -256 2 2 2 400
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 450 489 500 500 535 362 176 157 128 124
Omsättningstillgångar 54 42 52 64 37 186 767 778 946 1 133
Tillgångar 504 530 552 564 572 548 943 935 1 074 1 257
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 378 378 380 388 293 269 660 658 706 704
Obeskattade reserver 49 56 60 60 197 186 186 190 185 201
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 75 75 75 75 75 75 75 75 25 185
Kortfristiga skulder 3 21 36 40 7 18 23 12 157 167
Skulder och eget kapital 504 530 552 564 572 548 943 935 1 074 1 257
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 908
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 -4 -7 -12 -8 -15 -19 -17 -21 762
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 60,86%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 1 530,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 1 932,00%
Soliditet 82,58% 79,56% 77,32% 76,63% 76,61% 74,10% 84,53% 85,01% 78,14% 67,52%
Kassalikviditet 1 800,00% 200,00% 144,44% 160,00% 528,57% 1 033,33% 3 334,78% 6 483,33% 602,55% 678,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...