Visa allt om LIDKOPIA CopyPrint AB
Visa allt om LIDKOPIA CopyPrint AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 053 1 814 1 843 2 068 2 125 1 408 1 896 2 777 2 485 1 810
Övrig omsättning 300 600 600 602 600 500 - - 22 41
Rörelseresultat (EBIT) -446 -61 -63 -40 316 -244 -414 130 188 28
Resultat efter finansnetto -454 -66 -64 -41 318 -238 -436 130 188 27
Årets resultat -44 -28 -9 3 196 -98 47 89 145 53
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 160 134 162 195 156 130 221 281 387 191
Omsättningstillgångar 1 058 1 070 946 1 038 1 034 639 843 893 581 673
Tillgångar 1 218 1 205 1 108 1 233 1 190 769 1 064 1 174 968 864
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 732 776 804 813 811 615 713 666 577 432
Obeskattade reserver 0 0 0 0 85 0 140 172 170 186
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 92 116 0 121 0 0 0 0 4 0
Kortfristiga skulder 394 312 305 300 295 154 212 336 218 246
Skulder och eget kapital 1 218 1 205 1 108 1 233 1 190 769 1 064 1 174 968 864
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 300 604 456 471 456
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 916 823 780 978 850 503 130 330 162 74
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 394 247 288 368 328 317 289 276 211 184
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 353 2 414 2 443 2 670 2 725 1 908 1 896 2 777 2 507 1 851
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 684 605 614 689 1 063 704 474 694 828 603
Personalkostnader per anställd (tkr) 444 382 378 471 620 577 263 280 294 251
Rörelseresultat, EBITDA -438 -33 -30 21 407 -152 -309 236 328 75
Nettoomsättningförändring 13,18% -1,57% -10,88% -2,68% 50,92% -25,74% -31,72% 11,75% 37,29% -%
Du Pont-modellen -36,62% -4,90% -5,14% -2,92% 26,89% -30,95% -38,91% 11,07% 19,52% 3,36%
Vinstmarginal -21,72% -3,25% -3,09% -1,74% 15,06% -16,90% -21,84% 4,68% 7,61% 1,60%
Bruttovinstmarginal 72,67% 77,89% 73,79% 79,64% 79,44% 75,14% 74,47% 71,95% 68,85% 64,42%
Rörelsekapital/omsättning 32,34% 41,79% 34,78% 35,69% 34,78% 34,45% 33,28% 20,06% 14,61% 23,59%
Soliditet 60,10% 64,40% 72,56% 65,94% 73,42% 79,97% 76,71% 67,28% 72,25% 65,50%
Kassalikviditet 256,09% 323,72% 294,10% 322,33% 326,10% 370,78% 362,74% 206,25% 180,73% 198,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...