Visa allt om NYTRACK FÖRVALTNING AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 3 425 8 840 0 2 251
Övrig omsättning - - - - - - 177 372 1 044 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -16 -1 -43 -115 780 43 425 1 644
Resultat efter finansnetto 765 321 352 1 331 -631 242 8 999 77 448 2 081
Årets resultat 743 211 293 1 448 -609 614 8 592 7 168 1 163
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 6 14 26 556 552 594
Omsättningstillgångar 17 254 16 649 16 458 16 274 15 239 16 235 17 255 10 029 8 268 8 491
Tillgångar 17 254 16 649 16 458 16 274 15 245 16 249 17 281 10 586 8 820 9 085
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 030 15 597 15 385 15 243 13 922 14 658 14 172 5 700 6 893 6 814
Obeskattade reserver 1 039 1 017 970 995 1 287 1 459 1 966 1 738 1 710 1 558
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 185 35 102 37 35 132 1 143 3 147 217 713
Skulder och eget kapital 17 254 16 649 16 458 16 274 15 245 16 249 17 281 10 586 8 820 9 085
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 91 272 313 298 233
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 9 28 32 31 55
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 128 128 128 120 1 200 89
Omsättning 0 0 0 0 0 0 3 602 9 212 1 044 2 251
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 1 1 0 - 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 3 425 - - 2 251
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 101 289 - - 292
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -16 -1 -35 -103 796 66 481 1 697
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -61,26% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 52,09% 3,15% -% 23,29%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 262,83% 3,77% -% 94,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 470,42% 77,85% -% 345,54%
Soliditet 97,60% 98,45% 98,08% 98,17% 97,54% 96,83% 90,39% 65,67% 92,11% 87,35%
Kassalikviditet 9 326,49% 47 568,57% 16 135,29% 43 983,78% 23 700,00% 6 283,33% 1 316,62% 256,59% 2 205,07% 1 107,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...