Visa allt om NYTRACK FÖRVALTNING AB
Visa allt om NYTRACK FÖRVALTNING AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 3 425 8 840 0
Övrig omsättning - - - - - - - 177 372 1 044
Rörelseresultat (EBIT) 16 0 0 -16 -1 -43 -115 780 43 425
Resultat efter finansnetto 4 919 765 321 352 1 331 -631 242 8 999 77 448
Årets resultat 4 646 743 211 293 1 448 -609 614 8 592 7 168
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 6 14 26 556 552
Omsättningstillgångar 21 794 17 254 16 649 16 458 16 274 15 239 16 235 17 255 10 029 8 268
Tillgångar 21 794 17 254 16 649 16 458 16 274 15 245 16 249 17 281 10 586 8 820
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 525 16 030 15 597 15 385 15 243 13 922 14 658 14 172 5 700 6 893
Obeskattade reserver 0 1 039 1 017 970 995 1 287 1 459 1 966 1 738 1 710
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 268 185 35 102 37 35 132 1 143 3 147 217
Skulder och eget kapital 21 794 17 254 16 649 16 458 16 274 15 245 16 249 17 281 10 586 8 820
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 91 272 313 298
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 9 28 32 31
Utdelning till aktieägare 0 150 150 150 150 128 128 128 120 1 200
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 3 602 9 212 1 044
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 1 1 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 3 425 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 101 289 - -
Rörelseresultat, EBITDA 16 0 0 -16 -1 -35 -103 796 66 481
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -61,26% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 52,09% 3,15% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 262,83% 3,77% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 470,42% 77,85% -%
Soliditet 94,18% 97,60% 98,45% 98,08% 98,17% 97,54% 96,83% 90,39% 65,67% 92,11%
Kassalikviditet 1 718,77% 9 326,49% 47 568,57% 16 135,29% 43 983,78% 23 700,00% 6 283,33% 1 316,62% 256,59% 2 205,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...