Visa allt om Taxi Östersund 199 000 AB
Visa allt om Taxi Östersund 199 000 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 73 574 71 351 71 560 68 025 67 971 64 649 63 081 61 638 57 672 54 487
Övrig omsättning 152 47 198 142 216 153 127 546 40 194
Rörelseresultat (EBIT) -658 -135 288 1 313 554 -104 -252 220 61 433
Resultat efter finansnetto -665 -152 272 1 329 530 -163 -286 42 -125 317
Årets resultat 3 45 -39 438 289 -88 2 2 1 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200
Anläggningstillgångar 4 498 4 606 4 750 4 922 4 863 5 804 6 641 7 710 8 643 4 619
Omsättningstillgångar 12 440 13 165 12 522 13 522 11 124 11 185 10 944 10 123 9 296 8 542
Tillgångar 16 938 17 772 17 272 18 444 15 987 16 988 17 584 17 833 17 938 14 361
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 764 3 761 3 716 3 756 3 318 3 029 3 117 3 115 3 114 3 112
Obeskattade reserver 726 1 051 1 002 1 057 1 115 1 025 1 100 1 419 1 419 1 582
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 39 284 42 707 1 244 2 167 3 692 3 268
Kortfristiga skulder 12 447 12 959 12 514 13 348 11 512 12 227 12 124 11 132 9 714 6 398
Skulder och eget kapital 16 938 17 772 17 272 18 444 15 987 16 988 17 584 17 833 17 938 14 361
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 990 1 004 880 839 823 766 776 995 682 624
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 835 6 560 6 640 6 403 6 437 6 695 6 490 6 383 5 566 5 197
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 902 2 826 2 879 2 645 2 736 2 701 2 561 2 687 2 398 2 201
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 73 726 71 398 71 758 68 167 68 187 64 802 63 208 62 184 57 712 54 681
Nyckeltal
Antal anställda 25 25 25 24 24 25 24 30 27 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 943 2 854 2 862 2 834 2 832 2 586 2 628 2 055 2 136 2 096
Personalkostnader per anställd (tkr) 239 432 425 428 427 418 421 349 293 314
Rörelseresultat, EBITDA 10 815 203 749 2 252 1 775 1 155 963 1 519 1 065 1 648
Nettoomsättningförändring 3,12% -0,29% 5,20% 0,08% 5,14% 2,49% 2,34% 6,88% 5,85% -%
Du Pont-modellen -3,87% -0,76% 1,75% 7,30% 3,63% -0,58% -1,31% 1,31% 0,49% 3,15%
Vinstmarginal -0,89% -0,19% 0,42% 1,98% 0,85% -0,15% -0,36% 0,38% 0,15% 0,83%
Bruttovinstmarginal 99,92% 99,84% 99,57% 98,33% 99,97% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,01% 0,29% 0,01% 0,26% -0,57% -1,61% -1,87% -1,64% -0,72% 3,93%
Soliditet 25,57% 25,78% 26,04% 24,59% 25,89% 22,28% 22,34% 23,20% 23,06% 29,60%
Kassalikviditet 99,88% 101,46% 99,98% 101,24% 96,56% 91,41% 90,20% 90,86% 95,59% 133,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...