Visa allt om von Braun Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 40 351 33 315 24 615 13 719 859 1 650 0 3 155 834 734
Övrig omsättning 3 462 228 440 1 416 - 709 1 077 1 024 - -
Rörelseresultat (EBIT) 832 -117 673 1 928 -571 163 285 236 142 137
Resultat efter finansnetto 201 -312 442 1 487 -2 274 56 55 17 3 36
Årets resultat 71 45 87 1 064 -2 269 49 39 31 5 34
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 625 7 479 7 401 7 893 6 091 4 307 3 916 4 203 4 473 4 448
Omsättningstillgångar 1 803 4 128 2 143 1 316 1 775 549 2 531 834 685 798
Tillgångar 10 428 11 606 9 544 9 209 7 865 4 856 6 447 5 037 5 158 5 246
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 010 2 939 2 444 2 207 1 143 811 763 724 693 687
Obeskattade reserver 298 298 676 374 102 107 119 118 145 150
Avsättningar (tkr) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 039 6 005 4 695 5 263 4 995 3 611 5 179 3 711 3 906 4 006
Kortfristiga skulder 2 056 2 364 1 729 1 366 1 626 327 388 484 414 403
Skulder och eget kapital 10 428 11 606 9 544 9 209 7 865 4 856 6 447 5 037 5 158 5 246
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 026 660 410 186 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 318 207 128 58 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 43 813 33 543 25 055 15 135 859 2 359 1 077 4 179 834 734
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 20 176 16 658 24 615 13 719 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 676 436 555 258 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 192 255 1 045 2 394 -296 446 573 524 439 426
Nettoomsättningförändring 21,12% 35,34% 79,42% 1 497,09% -47,94% -% -100,00% 278,30% 13,62% -%
Du Pont-modellen 7,99% -0,67% 7,26% 20,99% -7,26% 3,36% -% 4,69% 3,74% 3,64%
Vinstmarginal 2,06% -0,23% 2,82% 14,09% -66,47% 9,88% -% 7,48% 23,14% 26,02%
Bruttovinstmarginal 3,00% 6,70% 11,46% 13,21% 100,00% 0,30% -% 0,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,63% 5,29% 1,68% -0,36% 17,35% 13,45% -% 11,09% 32,49% 53,81%
Soliditet 40,68% 27,33% 30,83% 26,96% 15,49% 18,32% 13,16% 16,06% 15,46% 15,15%
Kassalikviditet 67,51% 67,81% 90,80% 58,86% 109,16% 167,89% 228,35% 172,31% 165,46% 198,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...