Visa allt om Willis Mekaniska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 428 4 480 4 457 5 311 5 798 6 544 4 291 3 860 3 169 3 122
Övrig omsättning 73 - - 232 206 140 - - - 22
Rörelseresultat (EBIT) -108 295 96 321 202 326 21 361 395 334
Resultat efter finansnetto -96 329 129 315 161 334 82 256 471 379
Årets resultat 2 293 76 179 70 150 6 179 334 278
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 67 140 389 723 1 082 1 154 1 348 87 65 67
Omsättningstillgångar 1 489 2 192 1 806 1 556 2 030 2 554 2 064 2 005 2 124 2 118
Tillgångar 1 556 2 332 2 196 2 279 3 112 3 708 3 413 2 092 2 189 2 185
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 214 1 332 1 159 1 233 1 204 1 134 1 084 1 257 1 379 1 322
Obeskattade reserver 243 345 391 361 298 237 97 22 76 74
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 392 792 892 0 0 0
Kortfristiga skulder 99 654 646 685 1 218 1 545 1 340 813 735 788
Skulder och eget kapital 1 556 2 332 2 196 2 279 3 112 3 708 3 413 2 092 2 189 2 185
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 482 471 496 465 428 466
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 062 1 727 1 741 2 515 2 246 2 262 1 512 1 306 1 051 1 085
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 334 568 577 857 942 940 709 611 528 541
Utdelning till aktieägare 0 120 120 150 150 0 100 180 300 278
Omsättning 2 501 4 480 4 457 5 543 6 004 6 684 4 291 3 860 3 169 3 144
Nyckeltal
Antal anställda 3 7 7 8 9 10 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 809 640 637 664 644 654 715 643 528 520
Personalkostnader per anställd (tkr) 465 334 335 427 415 376 467 402 342 355
Rörelseresultat, EBITDA -35 545 448 679 530 635 153 384 411 398
Nettoomsättningförändring -45,80% 0,52% -16,08% -8,40% -11,40% 52,51% 11,17% 21,80% 1,51% -%
Du Pont-modellen -6,11% 14,24% 6,24% 15,40% 6,97% 10,36% 2,58% 19,17% 21,56% 17,35%
Vinstmarginal -3,91% 7,41% 3,07% 6,61% 3,74% 5,87% 2,05% 10,39% 14,89% 12,14%
Bruttovinstmarginal 82,83% 91,74% 90,87% 91,11% 87,13% 84,09% 89,91% 95,44% 98,23% 98,91%
Rörelsekapital/omsättning 57,25% 34,33% 26,03% 16,40% 14,00% 15,42% 16,87% 30,88% 43,83% 42,60%
Soliditet 90,20% 68,66% 65,90% 65,78% 45,75% 35,29% 33,81% 60,84% 65,50% 62,94%
Kassalikviditet 1 226,26% 282,57% 247,68% 197,23% 150,00% 147,57% 133,58% 246,62% 288,98% 268,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...