Visa allt om Willis Mekaniska Aktiebolag
Visa allt om Willis Mekaniska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 403 2 428 4 480 4 457 5 311 5 798 6 544 4 291 3 860 3 169
Övrig omsättning 165 73 - - 232 206 140 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -77 -108 295 96 321 202 326 21 361 395
Resultat efter finansnetto 40 -96 329 129 315 161 334 82 256 471
Årets resultat 59 2 293 76 179 70 150 6 179 334
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 67 140 389 723 1 082 1 154 1 348 87 65
Omsättningstillgångar 1 587 1 489 2 192 1 806 1 556 2 030 2 554 2 064 2 005 2 124
Tillgångar 1 617 1 556 2 332 2 196 2 279 3 112 3 708 3 413 2 092 2 189
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 273 1 214 1 332 1 159 1 233 1 204 1 134 1 084 1 257 1 379
Obeskattade reserver 218 243 345 391 361 298 237 97 22 76
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 392 792 892 0 0
Kortfristiga skulder 125 99 654 646 685 1 218 1 545 1 340 813 735
Skulder och eget kapital 1 617 1 556 2 332 2 196 2 279 3 112 3 708 3 413 2 092 2 189
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 482 471 496 465 428
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 409 1 062 1 727 1 741 2 515 2 246 2 262 1 512 1 306 1 051
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 160 334 568 577 857 942 940 709 611 528
Utdelning till aktieägare 0 0 120 120 150 150 0 100 180 300
Omsättning 1 568 2 501 4 480 4 457 5 543 6 004 6 684 4 291 3 860 3 169
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 7 7 8 9 10 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 468 809 640 637 664 644 654 715 643 528
Personalkostnader per anställd (tkr) 194 465 334 335 427 415 376 467 402 342
Rörelseresultat, EBITDA -40 -35 545 448 679 530 635 153 384 411
Nettoomsättningförändring -42,22% -45,80% 0,52% -16,08% -8,40% -11,40% 52,51% 11,17% 21,80% -%
Du Pont-modellen 2,54% -6,11% 14,24% 6,24% 15,40% 6,97% 10,36% 2,58% 19,17% 21,56%
Vinstmarginal 2,92% -3,91% 7,41% 3,07% 6,61% 3,74% 5,87% 2,05% 10,39% 14,89%
Bruttovinstmarginal 61,37% 82,83% 91,74% 90,87% 91,11% 87,13% 84,09% 89,91% 95,44% 98,23%
Rörelsekapital/omsättning 104,21% 57,25% 34,33% 26,03% 16,40% 14,00% 15,42% 16,87% 30,88% 43,83%
Soliditet 89,24% 90,20% 68,66% 65,90% 65,78% 45,75% 35,29% 33,81% 60,84% 65,50%
Kassalikviditet 1 016,80% 1 226,26% 282,57% 247,68% 197,23% 150,00% 147,57% 133,58% 246,62% 288,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...