Visa allt om Nora Auktionskammare Aktiebolag
Visa allt om Nora Auktionskammare Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 289 335 488 443 518 563 580 834 893 858
Övrig omsättning - 1 - 8 8 12 12 16 16 8
Rörelseresultat (EBIT) 64 82 100 75 110 139 129 154 139 116
Resultat efter finansnetto 52 76 97 74 105 132 122 151 134 108
Årets resultat 40 59 76 54 78 97 89 119 124 102
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 1 22 43
Omsättningstillgångar 352 325 319 250 282 311 362 411 360 362
Tillgångar 352 325 319 250 282 311 362 412 382 405
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 150 169 188 166 202 225 228 259 240 266
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 21 40
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 156 109 75 23 5 0 0 0 0 8
Kortfristiga skulder 46 47 56 60 74 86 134 152 121 92
Skulder och eget kapital 352 325 319 250 282 311 362 412 382 405
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8
Utdelning till aktieägare 41 59 78 55 90 100 100 120 100 150
Omsättning 289 336 488 451 526 575 592 850 909 866
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 64 82 100 75 110 139 130 175 160 137
Nettoomsättningförändring -13,73% -31,35% 10,16% -14,48% -7,99% -2,93% -30,46% -6,61% 4,08% -%
Du Pont-modellen 18,18% 25,23% 31,35% 30,00% 39,36% 44,69% 35,64% 38,35% 37,17% 28,89%
Vinstmarginal 22,15% 24,48% 20,49% 16,93% 21,43% 24,69% 22,24% 18,94% 15,90% 13,64%
Bruttovinstmarginal 70,59% 69,25% 56,15% 58,47% 51,74% 53,29% 51,55% 45,32% 43,56% 40,44%
Rörelsekapital/omsättning 105,88% 82,99% 53,89% 42,89% 40,15% 39,96% 39,31% 31,06% 26,76% 31,47%
Soliditet 42,61% 52,00% 58,93% 66,40% 71,63% 72,35% 62,98% 63,04% 66,79% 72,79%
Kassalikviditet 765,22% 691,49% 569,64% 416,67% 381,08% 361,63% 270,15% 270,39% 297,52% 393,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...