Visa allt om GPL Magasinering AB
Visa allt om GPL Magasinering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 013 2 798 3 999 13 749 8 054 3 361 2 523 2 131 1 880 1 515
Övrig omsättning 21 13 3 7 16 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 544 224 489 973 556 -7 22 429 216 23
Resultat efter finansnetto 550 219 407 869 505 5 25 455 219 25
Årets resultat 685 489 238 506 276 4 16 242 199 28
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 245 1 304 859 858 96 118 122 116 108 85
Omsättningstillgångar 2 551 1 878 1 972 2 256 1 621 1 151 848 902 701 421
Tillgångar 3 796 3 181 2 831 3 114 1 717 1 269 970 1 018 809 506
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 153 1 668 1 259 1 140 673 397 393 377 358 174
Obeskattade reserver 750 610 520 420 239 110 110 110 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 28 194 321 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 894 876 858 1 233 804 762 467 531 452 332
Skulder och eget kapital 3 796 3 181 2 831 3 114 1 717 1 269 970 1 018 809 506
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 412 412 413 271 300 231 288 252 252 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 373 383 472 326 234 223 98 59 59 16
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 425 239 243 157 169 148 146 125 134 124
Utdelning till aktieägare 400 200 80 120 0 0 0 100 100 15
Omsättning 3 034 2 811 4 002 13 756 8 070 3 361 2 523 2 131 1 880 1 515
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 507 1 399 2 000 6 875 4 027 1 681 2 523 2 131 1 880 1 515
Personalkostnader per anställd (tkr) 609 544 570 382 356 304 536 444 456 427
Rörelseresultat, EBITDA 566 280 556 1 057 597 42 74 477 289 95
Nettoomsättningförändring 7,68% -30,03% -70,91% 70,71% 139,63% 33,21% 18,40% 13,35% 24,09% -%
Du Pont-modellen 14,57% 7,10% 17,73% 31,73% 33,37% 2,05% 3,61% 44,99% 27,69% 6,13%
Vinstmarginal 18,35% 8,08% 12,55% 7,19% 7,11% 0,77% 1,39% 21,49% 11,91% 2,05%
Bruttovinstmarginal 99,04% 98,89% 87,20% 31,44% 39,62% 63,82% 80,34% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 55,00% 35,81% 27,86% 7,44% 10,14% 11,57% 15,10% 17,41% 13,24% 5,87%
Soliditet 72,13% 67,39% 58,80% 46,55% 49,46% 37,67% 48,87% 44,81% 44,25% 34,39%
Kassalikviditet 279,98% 210,16% 226,34% 144,53% 153,23% 87,53% 170,88% 169,87% 155,09% 126,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...