Visa allt om Skillingeudd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 266 4 276 3 860 4 297 2 889 1 562 2 094 4 825 3 827 3 711
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 485 807 970 863 318 -201 -139 877 209 32
Resultat efter finansnetto 484 810 981 876 334 -238 -138 852 211 147
Årets resultat 748 687 633 482 197 -59 2 449 172 109
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 440 600 480 20 739 736 716 620 576 692
Omsättningstillgångar 548 2 151 2 080 2 093 1 123 624 1 263 2 066 1 670 1 362
Tillgångar 1 988 2 751 2 560 2 113 1 862 1 360 1 978 2 686 2 245 2 054
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 588 1 440 1 153 720 838 641 1 050 1 248 900 827
Obeskattade reserver 200 685 765 605 385 316 500 652 456 497
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 200 625 642 788 638 403 429 786 890 730
Skulder och eget kapital 1 988 2 751 2 560 2 113 1 862 1 360 1 978 2 686 2 245 2 054
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 322 425 375 420 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 805 1 647 1 587 1 972 1 369 490 701 2 030 1 773 1 791
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 298 616 610 750 511 416 561 985 903 983
Utdelning till aktieägare 1 400 600 400 200 600 0 350 200 100 100
Omsättning 2 266 4 276 3 860 4 297 2 889 1 562 2 094 4 825 3 827 3 711
Nyckeltal
Antal anställda 2 5 5 6 4 3 4 10 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 133 855 772 716 722 521 524 483 425 412
Personalkostnader per anställd (tkr) 560 465 452 469 483 427 437 357 363 366
Rörelseresultat, EBITDA 495 807 970 863 334 -177 -114 902 240 64
Nettoomsättningförändring -47,01% 10,78% -10,17% 48,74% 84,96% -25,41% -56,60% 26,08% 3,13% -%
Du Pont-modellen 24,40% 29,48% 38,36% 41,46% 18,05% -14,34% -6,88% 31,76% 9,71% 7,35%
Vinstmarginal 21,40% 18,97% 25,44% 20,39% 11,63% -12,48% -6,49% 17,68% 5,70% 4,07%
Bruttovinstmarginal 99,82% 99,60% 98,83% 98,11% 93,53% 91,10% 95,89% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,36% 35,69% 37,25% 30,37% 16,79% 14,15% 39,83% 26,53% 20,38% 17,03%
Soliditet 87,73% 71,77% 68,35% 55,18% 60,24% 64,26% 71,71% 63,94% 54,71% 57,68%
Kassalikviditet 274,00% 344,16% 323,99% 265,61% 176,02% 154,84% 294,41% 262,85% 187,64% 186,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...