Visa allt om Skillingeudd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 4 276 3 860 4 297 2 889 1 562 2 094 4 825 3 827 3 711 3 556
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 807 970 863 318 -201 -139 877 209 32 424
Resultat efter finansnetto 810 981 876 334 -238 -138 852 211 147 424
Årets resultat 687 633 482 197 -59 2 449 172 109 221
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 600 480 20 739 736 716 620 576 692 563
Omsättningstillgångar 2 151 2 080 2 093 1 123 624 1 263 2 066 1 670 1 362 1 638
Tillgångar 2 751 2 560 2 113 1 862 1 360 1 978 2 686 2 245 2 054 2 201
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 440 1 153 720 838 641 1 050 1 248 900 827 868
Obeskattade reserver 685 765 605 385 316 500 652 456 497 539
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 625 642 788 638 403 429 786 890 730 794
Skulder och eget kapital 2 751 2 560 2 113 1 862 1 360 1 978 2 686 2 245 2 054 2 201
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 322 425 375 420 360 340
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 647 1 587 1 972 1 369 490 701 2 030 1 773 1 791 1 532
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 616 610 750 511 416 561 985 903 983 833
Utdelning till aktieägare 600 400 200 600 0 350 200 100 100 150
Omsättning 4 276 3 860 4 297 2 889 1 562 2 094 4 825 3 827 3 711 3 556
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 6 4 3 4 10 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 855 772 716 722 521 524 483 425 412 445
Personalkostnader per anställd (tkr) 465 452 469 483 427 437 357 363 366 359
Rörelseresultat, EBITDA 807 970 863 334 -177 -114 902 240 64 446
Nettoomsättningförändring 10,78% -10,17% 48,74% 84,96% -25,41% -56,60% 26,08% 3,13% 4,36% -%
Du Pont-modellen 29,48% 38,36% 41,46% 18,05% -14,34% -6,88% 31,76% 9,71% 7,35% 19,31%
Vinstmarginal 18,97% 25,44% 20,39% 11,63% -12,48% -6,49% 17,68% 5,70% 4,07% 11,95%
Bruttovinstmarginal 99,60% 98,83% 98,11% 93,53% 91,10% 95,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 35,69% 37,25% 30,37% 16,79% 14,15% 39,83% 26,53% 20,38% 17,03% 23,73%
Soliditet 71,77% 68,35% 55,18% 60,24% 64,26% 71,71% 63,94% 54,71% 57,68% 57,07%
Kassalikviditet 344,16% 323,99% 265,61% 176,02% 154,84% 294,41% 262,85% 187,64% 186,58% 206,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...