Visa allt om Håkan Holmin Aktiebolag
Visa allt om Håkan Holmin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 387 98 358 1 874 2 933 2 735 2 547 2 894 2 930 2 819
Övrig omsättning 24 22 60 195 - 114 21 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 158 -119 90 56 195 83 62 98 275 542
Resultat efter finansnetto 143 -120 88 51 171 58 38 4 187 455
Årets resultat 111 20 290 443 90 61 40 3 116 189
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 784 310 343 219 1 296 1 638 2 033 2 344 2 571 2 916
Omsättningstillgångar 660 596 924 1 311 826 651 588 933 1 022 785
Tillgångar 2 444 906 1 267 1 530 2 122 2 289 2 621 3 278 3 593 3 701
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 011 900 880 740 386 347 286 366 463 436
Obeskattade reserver 0 0 147 433 986 941 969 981 987 965
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 710 0 97 71 37 273 662 1 205 1 421 1 619
Kortfristiga skulder 723 5 142 286 712 728 704 725 722 681
Skulder och eget kapital 2 444 906 1 267 1 530 2 122 2 289 2 621 3 278 3 593 3 701
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 300 325 270 295 318 297
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 388 0 0 524 454 378 415 474 443 299
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 131 0 51 299 361 340 345 382 330 264
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 90 50 0 0 100 89
Omsättning 1 411 120 418 2 069 2 933 2 849 2 568 2 894 2 930 2 819
Nyckeltal
Antal anställda 2 0 0 2 2 2 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 694 - - 937 1 467 1 368 1 274 1 447 977 1 410
Personalkostnader per anställd (tkr) 233 - - 381 552 525 517 577 371 430
Rörelseresultat, EBITDA 287 -86 118 76 536 449 440 467 681 960
Nettoomsättningförändring 1 315,31% -72,63% -80,90% -36,11% 7,24% 7,38% -11,99% -1,23% 3,94% -%
Du Pont-modellen 6,51% -13,13% 7,10% 3,79% 9,19% 3,63% 3,09% 3,08% 7,65% 14,64%
Vinstmarginal 11,46% -121,43% 25,14% 3,09% 6,65% 3,03% 3,18% 3,49% 9,39% 19,23%
Bruttovinstmarginal 64,24% -22,45% 55,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4,54% 603,06% 218,44% 54,70% 3,89% -2,82% -4,55% 7,19% 10,24% 3,69%
Soliditet 41,37% 99,34% 78,51% 69,22% 52,44% 45,46% 38,16% 32,71% 32,66% 30,55%
Kassalikviditet 91,29% 11 920,00% 650,70% 458,39% 116,01% 89,42% 83,52% 128,69% 141,55% 115,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...