Visa allt om Märta Wachtmeister Arkitektkontor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 160 298 348 741 5 954 11 586 267
Övrig omsättning - - - 634 524 1 667 4 058 - - 19 974
Rörelseresultat (EBIT) -11 -11 -12 493 19 920 503 564 714 1 070
Resultat efter finansnetto 39 295 141 496 26 920 526 622 -2 243 1 096
Årets resultat 39 295 141 275 19 909 378 447 -2 458 788
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 750 5 750 5 750 0 0 0 2 4 10 16
Omsättningstillgångar 59 185 184 5 956 5 672 5 793 5 042 4 720 4 752 7 243
Tillgångar 5 809 5 935 5 934 5 956 5 672 5 793 5 044 4 725 4 763 7 259
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 574 5 700 5 711 5 720 5 573 5 682 4 893 4 615 4 618 7 085
Obeskattade reserver 123 123 123 123 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 112 112 101 113 99 111 152 110 145 173
Skulder och eget kapital 5 809 5 935 5 934 5 956 5 672 5 793 5 044 4 725 4 763 7 259
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 75 75 75 76 73 71
Utdelning till aktieägare 160 165 306 150 128 127 120 100 450 10
Omsättning 0 0 0 794 822 2 015 4 799 5 954 11 586 20 241
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 160 298 348 741 5 954 11 586 267
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 175 175 175 177 175 171
Rörelseresultat, EBITDA -11 -11 -12 493 19 922 505 570 720 1 076
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -46,31% -14,37% -53,04% -87,55% -48,61% 4 239,33% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 8,33% 0,48% 15,88% 10,45% 13,16% -47,11% 15,10%
Vinstmarginal -% -% -% 310,00% 9,06% 264,37% 71,12% 10,45% -19,37% 410,49%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -25,62% -67,79% -120,69% -439,27% 15,13% 8,98% -6 967,79%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 3 651,87% 1 870,13% 1 632,76% 659,92% 77,43% 39,76% 2 647,94%
Soliditet 97,61% 97,66% 97,77% 97,56% 98,25% 98,08% 97,01% 97,67% 96,96% 97,60%
Kassalikviditet 52,68% 165,18% 182,18% 182,30% 324,24% 668,47% 575,00% 2 232,73% 768,97% 578,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...