Visa allt om Svensk Konsult Invest Markku Ratilainen Aktiebolag
Visa allt om Svensk Konsult Invest Markku Ratilainen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 736 2 008 2 220 2 316 2 639 3 417 2 632 3 523 3 409 5 192
Övrig omsättning - - 1 19 75 185 174 2 27 124
Rörelseresultat (EBIT) 2 159 4 -171 264 287 -33 83 -295 82
Resultat efter finansnetto -73 75 -88 -275 163 224 -48 89 -294 83
Årets resultat -73 75 -88 -179 90 89 -47 63 6 106
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 322 2 324 2 326 2 353 2 346 2 427 2 471 157 172 199
Omsättningstillgångar 508 764 785 796 1 186 1 027 1 075 1 206 1 236 1 773
Tillgångar 2 830 3 088 3 111 3 148 3 532 3 454 3 546 1 363 1 409 1 971
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 701 774 699 787 966 876 858 975 992 1 066
Obeskattade reserver 0 0 0 0 96 56 0 0 0 307
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 744 1 855 1 897 1 974 2 051 2 127 2 204 0 0 0
Kortfristiga skulder 385 460 515 387 419 394 485 388 417 599
Skulder och eget kapital 2 830 3 088 3 111 3 148 3 532 3 454 3 546 1 363 1 409 1 971
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 9 0 132 129 128 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 581 745 878 1 009 988 1 058 791 1 057 1 430 2 500
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 209 238 295 317 352 337 336 412 531 828
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 70 70 80 80
Omsättning 1 736 2 008 2 221 2 335 2 714 3 602 2 806 3 525 3 436 5 316
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 4 4 4 4 4 5 5 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 579 502 555 579 660 854 658 705 682 577
Personalkostnader per anställd (tkr) 267 240 293 334 335 391 334 345 448 389
Rörelseresultat, EBITDA 2 269 110 -58 363 389 49 147 -186 202
Nettoomsättningförändring -13,55% -9,55% -4,15% -12,24% -22,77% 29,83% -25,29% 3,34% -34,34% -%
Du Pont-modellen 0,11% 5,21% 0,13% -5,43% 7,50% 8,34% -0,82% 6,68% -20,87% 4,21%
Vinstmarginal 0,17% 8,02% 0,18% -7,38% 10,04% 8,43% -1,10% 2,58% -8,62% 1,60%
Bruttovinstmarginal 77,48% 84,46% 82,48% 100,00% 82,38% 75,30% 66,72% 67,19% 74,24% 84,46%
Rörelsekapital/omsättning 7,09% 15,14% 12,16% 17,66% 29,06% 18,53% 22,42% 23,22% 24,02% 22,61%
Soliditet 24,77% 25,06% 22,47% 25,00% 29,35% 26,56% 24,20% 71,53% 70,40% 65,30%
Kassalikviditet 131,95% 166,09% 152,43% 205,68% 283,05% 260,66% 221,65% 310,82% 296,40% 295,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...