Visa allt om Mix Resurs Aktiebolag
Visa allt om Mix Resurs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 19 338 368 342 351 12 308 52 157 46 143
Övrig omsättning - - - - - - - 34 - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 -21 -90 50 321 289 82 -245 458 951
Resultat efter finansnetto 148 126 221 7 979 330 739 -130 -659 345 848
Årets resultat 115 98 169 7 965 184 683 -130 -504 2 607
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 145 1 145 1 245 357 1 215 1 716 2 768 2 770 3 372 3 230
Omsättningstillgångar 8 417 8 475 8 527 9 445 891 371 42 413 3 301 2 184
Tillgångar 9 562 9 620 9 773 9 802 2 106 2 087 2 810 3 183 6 674 5 414
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 437 9 472 9 523 9 504 1 769 1 726 1 517 1 651 2 155 2 153
Obeskattade reserver 110 110 110 110 110 30 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 125 1 217 1 248 1 684 1 375
Kortfristiga skulder 15 38 139 188 227 207 75 284 2 835 1 886
Skulder och eget kapital 9 562 9 620 9 773 9 802 2 106 2 087 2 810 3 183 6 674 5 414
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 50 55
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 135 7 100 133
Utdelning till aktieägare 350 150 149 150 230 140 475 0 0 0
Omsättning 0 0 19 338 368 342 351 12 342 52 157 46 143
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -17 -21 -90 50 322 291 84 -243 460 953
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -94,38% -8,15% 7,60% -2,56% -97,15% -76,40% 13,03% -%
Du Pont-modellen -% -% 2,27% 81,40% 15,67% 35,41% 2,92% -7,67% 6,89% 17,73%
Vinstmarginal -% -% 1 168,42% 2 360,65% 89,67% 216,08% 23,36% -1,98% 0,88% 2,08%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 89,47% 100,00% -0,46% 2,08% 3,92%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 44 147,37% 2 738,76% 180,43% 47,95% -9,40% 1,05% 0,89% 0,65%
Soliditet 99,59% 99,35% 98,32% 97,79% 87,85% 83,76% 53,99% 51,87% 32,29% 39,77%
Kassalikviditet 56 113,33% 22 302,63% 6 134,53% 5 023,94% 392,51% 179,23% 56,00% 145,42% 78,48% 62,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...