Visa allt om Friskatorpet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 4 679 6 000 4 496 4 544 4 693 4 087 3 778 2 667 3 012 3 409
Övrig omsättning 3 775 1 724 1 723 1 673 1 675 1 779 1 723 1 615 1 582 1 536
Rörelseresultat (EBIT) -132 -208 456 1 951 3 001 2 672 3 273 2 176 2 103 1 932
Resultat efter finansnetto -253 -188 262 2 397 3 127 2 988 3 585 2 711 4 887 4 618
Årets resultat 518 122 616 1 724 1 794 1 804 2 307 1 492 2 910 3 265
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 764 5 491 4 856 21 118 21 086 18 873 17 338 15 907 10 057 11 198
Omsättningstillgångar 7 841 5 152 4 511 4 277 3 487 3 283 3 376 2 858 7 317 3 926
Tillgångar 10 605 10 643 9 367 25 395 24 573 22 156 20 714 18 765 17 374 15 124
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 726 176 54 17 241 15 678 14 048 12 450 10 943 9 451 9 141
Obeskattade reserver 1 709 2 590 2 901 6 613 6 626 6 140 5 668 5 233 4 782 3 952
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 150 6 318 3 620 358 358 358 358 358 358 358
Kortfristiga skulder 1 020 1 557 2 791 1 183 1 911 1 609 2 239 2 231 2 783 1 673
Skulder och eget kapital 10 605 10 643 9 367 25 395 24 573 22 156 20 714 18 765 17 374 15 124
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 120 120 120 120 120 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 1 195 1 466 1 620 1 477 677 446 445 383 416 520
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 367 497 499 396 251 171 181 150 149 212
Utdelning till aktieägare 154 0 0 144 161 165 205 800 0 2 600
Omsättning 8 454 7 724 6 219 6 217 6 368 5 866 5 501 4 282 4 594 4 945
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 560 1 500 899 1 136 1 564 1 362 1 259 889 1 004 1 136
Personalkostnader per anställd (tkr) 537 492 425 469 349 246 249 221 229 285
Rörelseresultat, EBITDA 248 115 673 2 117 3 178 2 804 3 419 2 358 2 285 2 152
Nettoomsättningförändring -22,02% 33,45% -1,06% -3,17% 14,83% 8,18% 41,66% -11,45% -11,65% -%
Du Pont-modellen -1,22% 0,08% 5,26% 10,59% 14,84% 13,58% 17,52% 14,62% 28,28% 30,68%
Vinstmarginal -2,76% 0,15% 10,97% 59,18% 77,69% 73,60% 96,08% 102,89% 163,15% 136,11%
Bruttovinstmarginal 37,98% 52,05% 57,50% 69,72% 69,57% 65,40% 85,81% 78,52% 62,72% 64,15%
Rörelsekapital/omsättning 145,78% 59,92% 38,26% 68,09% 33,58% 40,96% 30,10% 23,51% 150,53% 66,09%
Soliditet 38,27% 20,64% 23,40% 87,08% 83,67% 83,83% 79,81% 78,39% 74,21% 79,25%
Kassalikviditet 154,80% 106,94% 52,24% 184,53% 84,77% 93,16% 70,66% 70,46% 235,32% 179,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...