Visa allt om Elvings Otoplastik Aktiebolag
Visa allt om Elvings Otoplastik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 183 106 685 869 799 631 806 1 036 1 375 906
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -49 -177 -29 21 121 78 26 109 420 -46
Resultat efter finansnetto -56 -180 -29 20 121 78 25 101 353 -80
Årets resultat -56 -180 2 11 69 58 18 65 333 -80
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 17 36 55 74 7 3
Omsättningstillgångar 179 174 253 336 317 238 226 277 370 114
Tillgångar 179 174 253 336 334 274 281 351 377 117
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 106 86 84 72 3 -54 -72 -137 -469
Obeskattade reserver 0 0 0 31 31 4 9 9 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 59 49 0 0 0 0 0 0 0 -56
Kortfristiga skulder 19 19 167 221 231 267 327 415 514 643
Skulder och eget kapital 179 174 253 336 334 274 281 351 377 117
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 170 316 420 435 489
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 9 33 345 402 250 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 21 28 126 144 97 70 117 151 156 167
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 183 106 685 869 799 631 806 1 036 1 375 906
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 183 106 685 869 799 631 806 1 036 1 375 906
Personalkostnader per anställd (tkr) 31 64 476 573 362 246 440 577 617 665
Rörelseresultat, EBITDA -49 -177 -29 38 140 97 46 129 422 -45
Nettoomsättningförändring 72,64% -84,53% -21,17% 8,76% 26,62% -21,71% -22,20% -24,65% 51,77% -%
Du Pont-modellen -27,37% -101,15% -11,07% 6,25% 36,23% 28,47% 9,25% 31,05% 111,67% -39,32%
Vinstmarginal -26,78% -166,04% -4,09% 2,42% 15,14% 12,36% 3,23% 10,52% 30,62% -5,08%
Bruttovinstmarginal 81,97% 81,13% 95,04% 95,97% 95,62% 96,35% 95,91% 96,24% 92,22% 93,05%
Rörelsekapital/omsättning 87,43% 146,23% 12,55% 13,23% 10,76% -4,60% -12,53% -13,32% -10,47% -58,39%
Soliditet 56,42% 60,92% 33,99% 31,80% 28,40% 2,17% -16,86% -18,67% -36,34% -400,85%
Kassalikviditet 431,58% 457,89% 122,75% 131,67% 120,35% 74,16% 54,43% 51,81% 69,07% 15,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...