Visa allt om Termoflon Aktiebolag
Visa allt om Termoflon Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -182 -519 -257 -9 -2 0 -4 -9 0 -12
Resultat efter finansnetto -184 -565 -257 -9 -2 98 -4 -9 0 -12
Årets resultat -184 -565 0 2 -2 98 -4 -9 0 -12
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 435 4 454 1 246 1 246 1 246 1 246 1 200 1 200 1 200 1 200
Omsättningstillgångar 82 67 7 25 10 10 5 4 2 2
Tillgångar 4 517 4 521 1 253 1 271 1 255 1 255 1 205 1 204 1 202 1 202
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 561 2 745 133 133 131 231 253 243 142 142
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 784 1 690 1 049 1 120 1 042 1 018 811 956 1 054 1 054
Kortfristiga skulder 172 86 70 18 82 7 141 5 5 5
Skulder och eget kapital 4 517 4 521 1 253 1 271 1 255 1 255 1 205 1 204 1 202 1 202
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - - 152 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 228 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 14 187 86 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 98 120 0 0 0
Omsättning 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 5 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 435 239 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -163 -500 -257 -9 -2 0 -4 -9 0 -12
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -12,50% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -11 300,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% 20,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -380,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 56,70% 60,72% 10,61% 10,46% 10,44% 18,41% 21,00% 20,18% 11,81% 11,81%
Kassalikviditet 23,84% 30,23% 10,00% 138,89% 12,20% 142,86% 3,55% 80,00% 40,00% 40,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...